Wręczenie medali Pro Patria

Treść archiwalna

W Poznaniu trwają obchody 60. rocznicy Powstania Poznański Czerwiec ’56. Z tej okazji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z ministrem Józefem Kasprzykiem, zastępcą Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył medale Pro Patria. Medalami honoruje się osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

W Poznaniu odebrali je członkowie Narodowych Sił Zbrojnych: Andrzej Churski, Dariusz Kucharski, Zbigniew Tuszewski - ostatni łącznik ostatniego komendanta głównego Narodowych Sił Zbrojnych Stanisława Kasznicy.

Wojewoda wyraził wielkie uznanie dla osób, które przypominają i budują polską tradycję niepodległościową. Wręczając medale, minister podkreślił powinności, jakie spoczywają na współczesnych - Teraz to my mamy obowiązek przekazywania młodemu pokoleniu wartości ze sztandarów: Bóg, honor, ojczyzna. Medale Pro Patria przyznane zostały na wniosek Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 27.06.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 27.07.2016 - 11:42