Wymiana gruntów między Skarbem Państwa a Poznaniem? Trwają rozmowy

Treść archiwalna

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się robocze spotkanie pomiędzy wiceministrem rozwoju Robertem Nowickim, wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem, wiceprezydentem Poznania Bartoszem Gussem i przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości, podczas którego Miasto Poznań podtrzymało wolę współpracy przy realizacji programu Mieszkanie+.

Według wiceministra Roberta Nowickiego, realizacja programu w najbliższych miesiącach przyspieszy. - Spotkaliśmy się, aby szczegółowo omówić współpracę samorządu z agencjami reprezentującymi Skarb Państwa, które wykonują zadania realizowane przez Ministerstwo Rozwoju. Jestem przekonany, że prace związane z programem dynamicznie przyspieszą, czego przykładem jest Poznań - mówi wiceminister.

Efektem spotkania jest wypracowane stanowisko, w ramach którego Krajowy Zasób Nieruchomości podlegający Ministerstwu Rozwoju nieodpłatnie przekaże na rzecz miasta Poznania nieruchomości położone na Strzeszynie, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Koszalińskiej i M. Wańkowicza" przeznaczone są pod usługi oświatowe (szkoła wraz z zapleczem sportowym) oraz tereny zielone i drogi pieszo-rowerowe. Ogółem około 130.965 m2.

Jednocześnie Zastępca Prezydenta Bartosz Guss, w imieniu Miasta Poznań, podtrzymuje gotowość współpracy w ramach programu Mieszkanie+. - Obecnie gmina wykonuje poprzez spółki miejskie długoterminowy plan budownictwa mieszkaniowego realizując strategię poprawy jakości życia wspólnoty samorządowej - tłumaczy wiceprezydent Bartosz Guss.

Propozycja rządowa może stanowić uzupełnienie oferty mieszkaniowej na rynku poznańskim. Według władz miasta, realizacja inwestycji jest możliwa na terenie nieruchomości przy ul. Żelaznej. - Zgodnie z informacjami, które podczas spotkania zostały zaprezentowane, w ramach decyzji o warunkach zabudowy możliwa jest na tym obszarze realizacja inwestycji polegającej na budowie zespołu 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych - dodaje wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Kolejne spotkanie ma odbyć się jeszcze w marcu. Omówione zostaną wówczas prawne możliwości realizacji wyżej wymienionych inwestycji.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 06.03.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 23.04.2020 - 12:12