XI Kongres Zarządzania Oświatą w Gdańsku

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w XI Kongresie Zarządzania Oświatą w Gdańsku. Podczas spotkania specjalistów dyskutowano między innymi o wychowaniu w szkole, przyszłości przedszkoli oraz skutecznym komunikowaniu się środowisk szkolnych.

Uczestnicy forum poruszali też temat różnic w sytuacji miejskich i wiejskich szkół oraz debatowali o roli samorządów we wspólnym programie kreowania polityki oświatowej. Starali się odpowiedzieć na pytania jak zmiany w systemie oświaty wpłyną na politykę edukacyjną samorządów oraz strukturę szkolną i kadry oświatowe.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 28.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.10.2016 - 13:35