XIX Krajowa Pielgrzymka Sołtysów

Treść archiwalna

Już po raz 21. odbyła się Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich. Spotkanie w Licheniu, w którym wziął udział wojewoda wielkopolski Piotr Florek, połączone zostało z dwudniową konferencją „Wiejska Polska”, podczas której debatowano między innymi o programie Leader, funduszach sołeckich oraz rozwoju lokalnym i funduszach UE.

Spotkanie liderów polskiej wsi organizowane rokrocznie przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, ma na celu promocję działań lokalnych, wymianę doświadczeń i prezentację dobrych praktyk. W Licheniu nagrody odebrali laureaci konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, wyróżniającego najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, pracujących na rzecz lokalnych społeczności.

W konferencji i pielgrzymce tradycyjnie uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, którzy po mszy w Bazylice Licheńskiej złożyli kwiaty na grobie księdza biskupa Romana Andrzejewskiego. W dwudniowych obradach wzięło udział łącznie blisko 800 osób.  

zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 26.05.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58