XVII Wielkopolskie Forum Ekologiczne

Treść archiwalna

W sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otwarto XVII Wielkopolskie Forum Ekologiczne. W uroczystej inauguracji uczestniczył wojewoda Piotr Florek. Tematem przewodnim tegorocznego forum są zagadnienia związane z planowaną budową instalacji termicznego przekształcenia odpadów w Poznaniu - od planów do realizacji.

Wielkopolskie Forum Ekologiczne odbywa się już po raz siedemnasty. Na trwałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez ekologicznych organizowanych w Poznaniu.

Forum ma charakter debaty społecznej, z udziałem wielu grup zawodowych zaangażowanych w gospodarkę odpadami komunalnymi.

Uczestnikami obrad byli między innymi mieszkańcy Poznania oraz całej Wielkopolski, reprezentanci urzędów gminnych, miejsko-gminnych oraz zakładów zagospodarowania odpadów, przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, pracownicy i studenci szkół wyższych z Poznania. Organizatorem forum była spółka ABRYS.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 17.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59