Z samorządowcami o bezpieczeństwie

Treść archiwalna

Bezpieczeństwo, akcja „Zima” oraz współpraca administracji rządowej i samorządowej były tematem dzisiejszego spotkania z samorządowcami. Zaproszeni przez wojewodę wielkopolskiego Piotra Florka burmistrzowie i prezydenci miast mieli okazję zapoznać się najważniejszymi projektami i spotkać się nie tylko z dyrektorami wydziałów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale też z szefami jednostek administracji zespolonej.

Otwierając spotkanie, wojewoda przedstawił samorządowcom zadania związane z zarządzaniem kryzysowym oraz skalę zagrożeń w Wielkopolsce. Jako jedno z narzędzi komunikacji kryzysowej przedstawił Regionalny System Ostrzegania. RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej oraz przez aplikację mobilną.

Wojewoda przekazał też samorządowcom informacje o uruchomionym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych banku ofert mieszkań i pracy, który gromadzi dostępne formy pomocy dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 04.02.2015
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58