„Zagrożenia i przestępczość wobec dzieci i młodzieży w sieci Internet”

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek otworzył przygotowaną przez wielkopolską policję konferencję o zagrożeniu cyberprzemocą. Głównym celem spotkania specjalistów i studentów było przedstawienie sposobów rozpoznawania, zapobiegania i radzenia sobie ze stalkingiem i internetową przestępczością wobec dzieci.  

Jak podkreślali prelegenci z policji, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i kuratorium oświaty nieświadome korzystanie przez dzieci i młodzież z Internetu może wiązać się z ryzykiem. Zgodnie z danymi statystycznymi, wzrasta liczba osób, które przez przypadkowe znajomości stają się ofiarami przestępstw, agresji elektronicznej czy prześladowania. Powszechność kontaktów internetowych, popularność portali społecznościowych i grup dyskusyjnych połączona jest często z brakiem świadomości i umiejętności poruszania się w sieci. Rozsądne korzystanie z Internetu pozwala uniknąć tak łamania prawa, jak i padnięcia ofiarą nękania. Głównym rezultatem konferencji ma być wskazanie rozwiązań profilaktycznych zwiększających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Zdjęcia: KWP w Poznaniu

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 27.05.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58