Zjazd wielkopolskich inżynierów

Treść archiwalna

Wojewoda Piotr Florek wziął udział w obradach VIII Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu. Podczas spotkania podsumowano funkcjonowanie WOIIB w 2008 roku i przedstawiono sprawozdania z dotychczas przeprowadzonych działań.

Pierwszy poznański Okręgowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 18 maja 2002 r.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 31.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58