Zjazd wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów Wielkopolski

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w zjeździe wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów Wielkopolski. Zwracając się do uczestników, wicewojewoda podziękowała za sprawne rozpoczęcie realizacji rządowego programu „Rodzina 500+”.

- Najważniejszym programem, który właśnie wdrażamy jest „Rodzina 500+”. Cieszę się, że włączyli się państwo w jego realizację z takim zaangażowaniem. Mogą państwo liczyć na wszelkie wsparcie ze strony urzędników z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - mówiła wicewojewoda. W trakcie spotkania dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Łukasz Krysztofiak oraz zastępca dyrektora Wydziału - Monika Donke-Cieślewicz przeprowadzili szkolenie dla przedstawicieli samorządów.

Podczas trwania zjazdu, oprócz informacji o programie „Rodzina 500+”, prezentowane były informacje o ochronie danych osobowych, Krajowych Ram Interoperacyjności, a także dostępie do informacji publicznej. Organizatorem spotkania był Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Wicewojewoda wita uczestników zjazdu.Uczestnicy zjazdu.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 17.03.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.04.2016 - 12:30