Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 21.09.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
99/18 28.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 99/18 08.06.2018 Pobierz
98/18 24.05.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: planowania i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 98/18 04.06.2018 Pobierz
97/18 23.05.2018 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 97/18 04.06.2018 Pobierz
96/18 23.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 96/18 05.06.2018 Pobierz
95/18 23.05.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 95/18 04.06.2018 Pobierz
94/18 21.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 94/18 01.06.2018 Pobierz
93/18 21.05.2018 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 93/18 01.06.2018 Pobierz
92/18 21.05.2018 Plik referent do spraw: obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 92/18 01.06.2018 Pobierz
91/18 21.05.2018 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 91/18 01.06.2018 Pobierz
90/18 18.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: rozpatrywania odwołań od decyzji organów I instancji w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 90/18 28.05.2018 Pobierz

Strony