Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 24.11.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
73/17 05.07.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 73/17 17.07.2017 Pobierz
72/17 05.07.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 72/17 17.07.2017 Pobierz
71/17 05.07.2017 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 71/17 17.07.2017 Pobierz
70/17 05.07.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 70/17 14.07.2017 Pobierz
69/17 05.07.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 69/17 14.07.2017 Pobierz
67/17 23.06.2017 Microsoft Office document icon strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu – Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Pile nr ref. 67/17 07.07.2017 Pobierz
66/17 23.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu – Delegatura w Lesznie nr ref. 66/17 03.07.2017 Pobierz
65/17 23.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 65/17 03.07.2017 Pobierz
64/17 21.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 64/17 03.07.2017 Pobierz
63/17 21.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu – Delegatura w Pile nr ref. 63/17 26.06.2017 Pobierz

Strony