Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 16.07.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
50/19 09.04.2019 Plik specjalista do spraw: należności budżetowych oraz ewidencji księgowej środków trwałych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 50/19 19.04.2019 Pobierz
49/19 04.04.2019 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 49/19 15.04.2019 Pobierz
47/19 04.04.2019 Plik starszy specjalista do spraw: inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 47/19 15.04.2019 Pobierz
48/19 02.04.2019 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 48/19 12.04.2019 Pobierz
46/19 02.04.2019 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 46/19 12.04.2019 Pobierz
45/19 01.04.2019 Plik radca prawny do spraw: prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 45/19 11.04.2019 Pobierz
44/19 01.04.2019 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 44/19 11.04.2019 Pobierz
43/19 01.04.2019 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 43/19 11.04.2019 Pobierz
42/19 01.04.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i wsparcia ofiarom handlu ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 42/19 11.04.2019 Pobierz
41/19 19.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 41/19 29.03.2019 Pobierz

Strony