Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 21.11.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
131/18 13.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 131/18 23.07.2018 Pobierz
130/18 13.07.2018 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 130/18 23.07.2018 Pobierz
129/19 13.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: realizacji decyzji i obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 129/18 23.07.2018 Pobierz
128/18 09.07.2018 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 128/18 19.07.2018 Pobierz
127/18 09.07.2018 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 127/18 19.07.2018 Pobierz
126/18 09.07.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 126/18 19.07.2018 Pobierz
125/18 09.07.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i wsparcia ofiarom handlu ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 125/18 19.07.2018 Pobierz
124/18 04.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: komunikacji społecznej oraz współpracy krajowej i zagranicznej W Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 124/18 16.07.2018 Pobierz
122/18 29.06.2018 Plik zastępca kierownika oddziału do spraw: kierowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 122/18 10.07.2018 Pobierz
121/18 29.06.2018 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 121/18 09.07.2018 Pobierz

Strony