Oferty pracy

Np. 5/17
Np. 28.02.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
154/19 14.10.2019 Plik referent do spraw: obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 154/19 24.10.2019 Pobierz
153/19 14.10.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 153/19 24.10.2019 Pobierz
152/19 14.10.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 152/19 24.10.2019 Pobierz
151/19 20.09.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: ewidencji wynagrodzeń i operacji bankowych, obsługi elektronicznych systemów bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 151/19 30.09.2019 Pobierz
150/19 20.09.2019 Plik starszy inspektor do spraw: rozliczania podatku VAT oraz ewidencji i analizy należności budżetowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 150/19 30.09.2019 Pobierz
149/19 20.09.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 149/19 30.09.2019 Pobierz
148/19 12.09.2019 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 148/19 23.09.2019 Pobierz
147/19 12.09.2019 Plik starszy specjalista do spraw: organizacyjnych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 147/19 23.09.2019 Pobierz
146/19 12.09.2019 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 146/19 23.09.2019 Pobierz
145/19 12.09.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 145/19 23.09.2019 Pobierz

Strony