Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 16.07.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
74/18 24.04.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru i kontroli świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 74/18 07.05.2018 Pobierz
73/18 23.04.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 73/18 07.05.2018 Pobierz
72/18 23.04.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Lesznie nr ref. 72/18 07.05.2018 Pobierz
71/18 23.04.2018 Plik inspektor do spraw: obsługi Terenowych Punktów Paszportowych oraz realizacji wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 71/18 07.05.2018 Pobierz
70/18 19.04.2018 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 70/18 30.04.2018 Pobierz
69/18 19.04.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 69/18 30.04.2018 Pobierz
F/3/18 18.04.2018 Microsoft Office document icon starszy telefonista ds. obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. F/3/18 27.04.2018
58/18 18.04.2018 Microsoft Office document icon operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 58/18 27.04.2018 Pobierz
68/18 18.04.2018 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 68/18 30.04.2018 Pobierz
67/18 18.04.2018 Plik referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 67/18 30.04.2018 Pobierz

Strony