Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie weryfikacji

Treść archiwalna

  1. zgodnie z dołączonym projektem umowy,
  2. zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy „Opis przedmiotu zamówienia”,
  3. zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy: „Formularz na wykonanie usługi tłumaczenia”.

Termin składania ofert: 21 grudnia 2018 r.

Uwaga: projekt umowy nie stanowi wersji ostatecznej i może ulec modyfikacji

Status: 
zakończony
Autor: Danuta Michalak
Data utworzenia: 03.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.12.2018 - 12:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.01.2019 - 09:26