Kiedy nie dzwonić na 112?

Nie dzwoń na numer alarmowy 112, gdy sytuacja nie wymaga interwencji służb ratunkowych, nie jest  niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska, mienia lub w innych sytuacjach, gdy chcesz na przykład:

 • zgłosić fikcyjne zgłoszenie,
 • zasięgnąć jedynie informacji na temat  pogody, rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,
 • poinformować o utrudnieniach w ruchu drogowym,
 • poinformować, że nie potrzebujesz pomocy,
 • ustalić dane kontaktowe firmy lub osoby prywatnej,
 • wyrazić opinię dotyczącą dowolnego tematu, wydarzenia lub osoby,
 • przesunąć umówione spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych,
 • sprawdzić, czy numer 112 naprawdę działa,
 • wezwać taksówkę, zamówić pizzę,
 • uzyskać poradę np. prawną,
 • zdobyć PIN lub PUK do telefonu.

Dzwoniąc na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię alarmową, utrudniając dostęp osobom potrzebującym natychmiastowej pomocy.

Tego typu działanie wiąże się z konsekwencjami określonymi w art. 66 Kodeksu Wykroczeń:

„Art.  66.  [Wywołanie fałszywego alarmu]

§  1. Kto:
1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
§  2. 
Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.”

Autor: Włodzimierz Choryński
Data utworzenia: 10.06.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 10.06.2021 - 09:08
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.07.2023 - 08:11