Odznaczenia państwowe

Wnioski o nadanie odznaczeń należy przekazywać na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Gabinet Wojewody
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Ordery, Krzyże Zasługi:

Aleksandra Krawczyk
tel. 61 854 10 82
akrawczyk@poznan.uw.gov.pl

Medale za Długoletnią Służbę, resortowe odznaczenia/odznaki honorowe

Marek Piotrowski
tel. 61 854 13 08
mpiotrowski@poznan.uw.gov.pl

W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2022 roku Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy, iż składanie wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o nadanie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest możliwe w terminie nieprzekraczalnym, do 30 września br. Po tej dacie, z uwagi na procedury występowania o nadanie odznaczenia państwowego, wnioski mogą zostać pozostawione bez rozpoznania.

Karta usług

Autor: Aleksandra Krawczyk
Data utworzenia: 26.07.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.07.2021 - 13:44
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 17.01.2023 - 08:58