Pełnomocnik Wojewody do Spraw Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi

W dniu 11 września 2017 roku na podstawie art. 7³ ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1255, z późn. zm.), wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann ustanowił

Teresę Masłowską

Pełnomocnikiem do Spraw Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi.

Kontakt:

tel.: 61 854 13 51
e-mail: tmaslowska@poznan.uw.gov.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
pok. 010B, bud. B

dyżury: poniedziałek - czwartek w godz. 9:00-16.00

Pełnomocnik realizuje niżej wymienione zadania:

  • inicjuje i przedstawia do akceptacji Wojewodzie Wielkopolskiemu działania zmierzające do integracji i koordynacji środowisk kombatanckich na terenie województwa wielkopolskiego;
  • inicjuje i organizuje na terenie województwa wielkopolskiego obchody rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;
  • pomaga organizacjom skupiającym kombatantów lub osoby represjonowane w organizacji przedsięwzięć o charakterze patriotycznym lub popularyzującym kultywowanie pamięci o bohaterskich dokonaniach członków lub patronów danej organizacji;
  • sygnalizuje właściwym organom i instytucjom, na podstawie pozyskanych informacji, konieczności udzielenia pomocy kombatantom lub osobom represjonowanym będącym w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej.

Pełnomocnik przedstawia wojewodzie wielkopolskiemu roczne sprawozdania ze swojej działalności.

Panteon: Wielkopolanki w służbie Ojczyźnie 1939-1945

Informacje w języku migowym

Autor: Teresa Masłowska
Data utworzenia: 10.10.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.10.2017 - 12:23
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.06.2024 - 11:02