Nieruchomości

Sposób załatwiania poszczególnych spraw można znaleźć w kartach usług w zakładce Poradnik Klienta - Karty usług poz. 9-13.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Logo Fundusze Europejskie na Infrsatrukturę, Klimat, Środowisko, flaga RP i flaga UE

Wojewoda Opolski wraz z 15 Wojewodami realizuje projekt pn. „Wsparcie służb administracyjnych wojewody realizujących zadania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w zakresie POIiŚ, FEnIKS i CEF w 2023 r.” w ramach VIII Priorytetu programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.
Projekt obejmuje finansowanie wydatków ponoszonych w 2023 roku przez 16 Wojewodów, przede wszystkim na działania takie jak:

  • wynagrodzenia pracowników,
  • podnoszenie kwalifikacji,
  • wyposażenia miejsc pracy,
  • finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji,
  • koszty ogłoszeń zamieszczanych w prasie w związku z realizacją procedur dot. procesów inwestycyjnych.

Wykazane koszty stanowią znaczący wkład w prowadzenie wskazanych postępowań administracyjnych przez służby wojewodów, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego oraz osiągania celów programowych.
Wartość projektu wynosi 8 996 384,24 złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE to 7 646 926,60 złotych.
Dla Wojewody Wielkopolskiego wartość części projektu wynosi 84 584,09 złotych, w tym dofinansowanie ze środków UE to 71 896,48 złotych.

Logo Fundusze Europejskie na Infrsatrukturę, Klimat, Środowisko, flaga RP i flaga UE

Autor: Paweł Majchrzak
Data utworzenia: 19.12.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 19.12.2023 - 09:27
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.12.2023 - 10:54