Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (informacje dla emerytów WUW)

Dane kontaktowe w zakresie spraw socjalnych

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 8541-636, socjalny@poznan.uw.gov.pl

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu 
ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
tel. 62 760 83 02, del-kalisz@poznan.uw.gov.pl

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin
tel. 63 247 77 00, del-konin@poznan.uw.gov.pl

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno
tel. 65-51-18-201, del-leszno@poznan.uw.gov.pl

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła
tel. 67-21-18-952, del-pila@poznan.uw.gov.pl

Autor: Danuta Waluszyńska
Data utworzenia: 30.06.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 30.06.2020 - 12:24
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.04.2024 - 15:00