Oferty pracy

Np. 5/17
Np. 22.01.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
126/19 09.08.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: obsługi resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 126/19 19.08.2019 Pobierz
125/19 02.08.2019 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei, terenów zamkniętych w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 125/19 12.08.2019 Pobierz
124/19 02.08.2019 Plik specjalista do spraw: obsługi dokumentacji wpływającej i wytworzonej w Wydziale w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 124/19 12.08.2019 Pobierz
123/19 31.07.2019 Plik referent do spraw: obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 123/19 12.08.2019 Pobierz
122/19 31.07.2019 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 122/19 12.08.2019 Pobierz
121/19 31.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 121/19 12.08.2019 Pobierz
120/19 29.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 120/19 08.08.2019 Pobierz
119/19 29.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi zbioru akt bieżących w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 119/19 08.08.2019 Pobierz
118/19 29.07.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 118/19 08.08.2019 Pobierz
117/19 22.07.2019 Plik specjalista do spraw obsługi klienta i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 117/19 02.08.2019 Pobierz

Strony