Oferty pracy

Np. 5/17
Np. 18.11.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
75/19 20.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: sprawozdawczości oraz księgowości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 75/19 30.05.2019 Pobierz
78/19 17.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi sekretariatu w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 78/19 27.05.2019 Pobierz
74/19 16.05.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 74/19 27.05.2019 Pobierz
72/19 16.05.2019 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 72/19 27.05.2019 Pobierz
73/19 14.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 73/19 30.05.2019 Pobierz
71/19 14.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 71/19 30.05.2019 Pobierz
70/19 13.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: finansowych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 70/19 23.05.2019 Pobierz
69/19 13.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi informacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 69/19 23.05.2019 Pobierz
68/19 13.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: planowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 68/19 23.05.2019 Pobierz
67/19 11.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 67/19 21.05.2019 Pobierz

Strony