Oferty pracy

Np. 5/17
Np. 22.01.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
36/19 18.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 36/19 28.03.2019 Pobierz
35/19 18.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 35/19 28.03.2019 Pobierz
34/19 18.03.2019 Plik starszy inspektor do spraw: Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 34/19 28.03.2019 Pobierz
33/19 18.03.2019 Plik referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 33/19 28.03.2019 Pobierz
32/19 18.03.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 32/19 28.03.2019 Pobierz
31/19 15.03.2019 Plik specjalista do spraw: organizacyjnych w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 31/19 25.03.2019 Pobierz
30/19 15.03.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi kancelaryjnej w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 30/19 25.03.2019 Pobierz
29/19 15.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 29/19 25.03.2019 Pobierz
28/19 15.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 28/19 25.03.2019 Pobierz
27/19 15.03.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 27/19 25.03.2019 Pobierz

Strony