Oferty pracy

Np. 5/17
Np. 22.01.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
116/19 22.07.2019 Plik inspektor do spraw związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 116/19 02.08.2019 Pobierz
115/19 22.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw planowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 115/19 05.08.2019 Pobierz
114/19 22.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw organizacyjnych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 114/19 05.08.2019 Pobierz
113/19 22.07.2019 Plik specjalista do spraw obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 113/19 02.08.2019 Pobierz
112/19 22.07.2019 Plik referent prawny do spraw kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 112/19 02.08.2019 Pobierz
111/19 22.07.2019 Plik referent prawny do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 111/19 02.08.2019 Pobierz
110/19 22.07.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i wsparcia ofiarom handlu ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 110/19 02.08.2019 Pobierz
109/19 15.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 109/19 25.07.2019 Pobierz
108/19 15.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 108/19 25.07.2019 Pobierz
107/19 11.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 107/19 23.07.2019 Pobierz

Strony