Pełnomocnicy

Nazwasortuj malejąco Data powołania Wydział obsługujący
Pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych 28.09.2021 Wydział Polityki Społecznej
Pełnomocnik ds. Równego Traktowania 28.09.2021 Wydział Polityki Społecznej
Pełnomocnik Wojewody do Spraw Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi 11.09.2017 Gabinet Wojewody
Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw ekonomii społecznej 15.05.2023 Wydział Polityki Społecznej
Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw HNS 11.03.2024 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw Polityki Senioralnej 18.06.2024 Wydział Polityki Społecznej
Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw rolnictwa 23.02.2024 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego 28.09.2021 Wydział Polityki Społecznej
Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim 26.07.2023 Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Rzecznik Dyscyplinarny dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 24.04.2020 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu