Archiwum wydarzeń - Marzec 2009

Wojewoda Piotr Florek wziął udział w obradach VIII Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu. Podczas spotkania podsumowano funkcjonowanie WOIIB w 2008 roku i przedstawiono sprawozdania z dotychczas przeprowadzonych działań.

W poznańskim szpitalu przy ul. Szkolnej powstał gabinet terapii biologicznej. W uroczystości towarzyszącej oddaniu do dyspozycji nowoczesnej pracowni, wziął udział wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Scena na Piętrze już od 30 lat stanowi ważny punkt artystycznego życia Wielkopolski. W uroczystości jubileuszu teatru wziął udział wojewoda wielkopolski Piotr Florek. Teatr zainaugurował swoją działalność premierą "Śniegu" Stanisława Przybyszewskiego w marcu 1979 roku.

Około 2 tysięcy osób - policjantów, strażaków, funkcjonariuszy służby więziennej i straży granicznej - protestowało dziś w Poznaniu. Manifestanci przeszli ulicami miasta między innymi pod budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W całym kraju, z roku na rok przybywa ukończonych projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich. Wkrótce dwa kolejne przedsięwzięcia rozpoczną się w Rawiczu i Krotoszynie. Podczas spotkania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przemysław Gonera przekazali samorządowcom dokumenty potwierdzające dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które pozwoli na zrealizowanie zgłoszonych do konkursu inwestycji.

Wojewoda Piotr Florek, na zaproszenie Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Bronisława Marciniaka, wziął udział w uroczystości poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Wydziału Chemii na terenie kampusu Morasko.

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia wziął udział w ogłoszeniu wyników VIII edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”. W trakcie plebiscytu wyłonieni zostali ci rolnicy z regionu, których praca wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy specjalistycznej i stosowanych technologii oraz konkurencyjnością.

Szansa dla serca

19-03-2009

W Szpitalu Specjalistycznym w Pile zorganizowana została konferencja poświęcona telemedycynie w ratownictwie medycznym i kardiologii inwazyjnej. O tym, jak przyspieszyć leczenie zawału w Północnej Wielkopolsce, rozmawiali profesorowie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz specjaliści z dziedziny kardiologii. Gościem konferencji był także wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

W dniach 16-20 marca 2009 roku obchodzony jest Światowy Tydzień Mózgu, podczas którego w wielu krajach odbywają się imprezy, seminaria i konferencje propagujące wiedzę o mózgu oraz budujące społeczną świadomość na temat znaczenia badań układu nerwowego. W inauguracji poznańskiego 1. Tygodnia Mózgu wziął udział wicewojewoda Przemysław Pacia.

Dokumentację geodezyjną związaną z przebiegiem granic zachodniej Polski na przykładzie Wielkopolski można zobaczyć od dziś na wystawie otwartej w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Ekspozycji towarzyszyło seminarium zorganizowane przez wielkopolski oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które otworzył wojewoda Piotr Florek.

W Wielkopolskim Centrum Onkologii otwarte zostały dziś dwa nowe zakłady - Radiologii II i Medycyny Nuklearnej. W uroczystej inauguracji pracy oddziałów uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski, wojewoda wielkopolski Piotr Florek oraz marszałek województwa Marek Woźniak.

Dzisiaj w Poznaniu rozpoczęły się Targi Edukacyjne. Gościem uroczystego otwarcia była minister edukacji narodowej Katarzyna Hall. W spotkaniu z wystawcami uczestniczyli także wojewoda Piotr Florek oraz wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska.

Strony