Archiwum wydarzeń - Czerwiec 2011

Litwa jest tematem tegorocznej Konferencji Międzynarodowej z cyklu "My i nasi sąsiedzi", która odbywa się w gmachu Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Wojewoda wielkopolski Piotr Florek, pod którego patronatem odbywa się ten panel dyskusyjny podkreślał rolę wspólnej historii obu państw - Ze wszystkich europejskich narodów to Polacy i Litwini mają najdłuższe, bo kilkusetletnie dziedzictwo doświadczeń, jak żyć w Unii - mówił.

Strony