Archiwum wydarzeń - Grudzień 2012

Koncert najpiękniejszych kolęd w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 109 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kiekrzu rozpoczął spotkanie opłatkowe, podczas którego wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia spotkał się z dziećmi i kierownikami wojewódzkich służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo regionu.

Dziś przypada 94. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W uroczystościach, które w tym roku poświęcone są głównie dowódcy powstania, generałowi Józefowi Dowbor-Muśnickiemu uczestniczył wojewoda wielkopolski Piotr Florek. W obchodach organizowanych przez marszałka województwa udział wzięli między innymi parlamentarzyści, samorządowcy, żołnierze, harcerze i mieszkańcy Poznania.

Już od 7 lat pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach akcji "Zostań Świętym Mikołajem" zbierają prezenty dla podopiecznych domów dziecka. W tym roku upominki pojechały do wychowanków z poznańskiej Ochronki „Jurek”. W imieniu Świętego Mikołaja prezenty w Ochronce wręczył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia wraz z pomocnikami.

O uprawnieniach kontrolnych ZUS w obszarze poprawności wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zakładach pracy na terenie województwa wielkopolskiego rozmawiali uczestnicy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Poznaniu.

W nowej, wyremontowanej sali Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie odbyło się uroczyste przedświąteczne spotkanie. Wśród zaproszonych gości obecny był wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia. W uroczystości wzięli udział także samorządowcy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i instytucji oraz rodzice podopiecznych.

Po ponad dwóch latach zakończył się jeden z największych remontów w historii poznańskiego Zamku i do użytku oddana została zmodernizowana Sala Wielka. W uroczystym koncercie, który towarzyszył otwarciu przebudowanej części Zamku uczestniczył wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

W siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wojewoda wielkopolski Piotr Florek wspólnie z wielkopolskim kuratorem oświaty Elżbietą Walkowiak wręczyli stypendia Prezesa Rady Ministrów.

„Dzierżysław Tworzyjan, bosmanmat z okrętu „Brzask Jutrzenki”, przypłynął przez Kanał Sueski i kanał La Manche, z Australii do Portu Północnego w Gdańsku” - tak zaczyna się dyktando, które w piątkowe przedpołudnie w ramach I Mistrzostw Ortograficznych Szkół Ponadgimnazjalnych pisało ponad 150 osób. Razem z młodzieżą w szkolnej ławie usiadł też wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.    

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia odwiedził z wolontariuszami dziś małych pacjentów Szpitala Dziecięcego przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu. Podczas świątecznego spotkania dzieci otrzymały prezenty, uczestniczyły w warsztatach plastycznych prowadzonych przez wolontariuszy i wspólnym śpiewaniu kolęd.

Przed Poznańskimi Krzyżami zapłonęły znicze, tworzące napis „Pamiętamy” i upamiętniające wydarzenia sprzed 31 lat - wprowadzenie stanu wojennego. Wojewoda wielkopolski Piotr Florek, który uczestniczył w oficjalnych uroczystościach rocznicowych, wraz z delegacjami złożył po mszy kwiaty przy tablicy ofiar stanu wojennego, znajdującej się w krużgankach kościoła Dominikanów.

Urząd Gminy w Wierzbinku ma nową siedzibę - wojewoda wielkopolski Piotr Florek wziął udział w uroczystości oddania do użytku nowego budynku.

Odnowienie doktoratu to zaszczytne wyróżnienie, stanowiące wyraz najwyższego uznania dla Pana Profesora ze strony macierzystej uczelni oraz święto całej społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - tymi słowy zwrócił się w liście do profesora Lecha Trzeciakowskiego wojewoda wielkopolski Piotr Florek, który uczestniczył dziś w ceremonii odnowienia doktoratu nestora poznańskiego środowiska historyków.

Strony