Archiwum wydarzeń - Kwiecień 2013

W Kaliszu na grobie Gabrieli Zych, jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej, wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia złożył kwiaty w imieniu Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia wręczył dziś odznaczenia państwowe. Zasłużeni Wielkopolanie uhonorowani zostali Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę oraz odznaką honorową Zasłużony dla Rolnictwa. Wicewojewoda, wręczając blisko 20 odznaczeń państwowych, pogratulował wszystkim przyznanych odznaczeń, życząc dalszych sukcesów osobistych i zawodowych.

Na zaproszenie Konińskiej Izby Gospodarczej wojewoda wielkopolski Piotr Florek wziął udział w debacie o przedsiębiorczości, która poprzedziła walne zgromadzenie KIG-u. Wykład o znaczeniu i historii przedsiębiorczości oraz gospodarczych i społecznych przemianach w Polsce wygłosił Andrzej Arendarski, wieloletni prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Tradycyjnie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim zainaugurowano uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Romów. Gości przywitał wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia. Święto zainicjowane zostało koncertem muzyków romskich i prezentacją wystawy pochodzącej ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Najlepsi rolnicy z Wielkopolski otrzymali statuetki „Siewcy”, tytuły Wielkopolskiego Rolnika Roku oraz nagrody. Gościem uroczystej gali był wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, który pogratulował wyróżnionym osobom.

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia gościł dziś przebywającą w stolicy regionu ambasador Kanady Alexandrę Bugailiskis.

Strony