Archiwum wydarzeń - Kwiecień 2013

W hołdzie dla męczeństwa i wierności ideałom wolności i niepodległości, na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył dziś Krzyż Zesłańców Sybiru mieszkance Lubonia, Reginie Auguściak.

W Domu Żołnierza w Poznaniu odbyło się uroczyste pożegnanie policjantów odchodzących na emeryturę. Gośćmi wydarzenia byli wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia i kadra kierownicza Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, komendanci i naczelnicy jednostek policyjnych z regionu, przedstawiciele związków zawodowych i władz samorządowych oraz koledzy żegnających się ze służbą policjantów.

Są młodzi, mają głowy pełne pomysłów, nie myślą standardowo, potrafią pracować w grupie - właśnie zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu Odyseja Umysłu. Uczniom z poznańskiej Dębinki pogratulował wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Na terenie parku leśnego „Dziewicza Góra” odbyła się osiemdziesiąta edycja regionalnych obchodów Ogólnopolskiego Święta Lasu. Gościem wydarzenia, mającego akcentować potrzebę szacunku dla środowiska naturalnego był wojewoda wielkopolski Piotr Florek.  

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim nagrodzono laureatów wojewódzkiego etapu X Ogólnopolskiego Konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej” - edycja Akademia Młodego Dyplomaty. Podczas uroczystości, którą otworzył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, wręczono nagrody uczniom, którzy w najciekawszy sposób promowali wiedzę o Wspólnocie.  

Poznański Urząd Statystyczny świętuje swoje pięćdziesięciolecie. Z tej okazji osoby związane z wielkopolską statystyką spotkały się w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podczas uroczystej gali, w trakcie której wojewoda wielkopolski Piotr Florek odebrał odznakę honorową „Za zasługi dla statystyki RP”.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym - to temat zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska konferencji naukowej. Wśród zaproszonych gości obecny był wojewoda wielkopolski Piotr Florek. Patronat honorowy nad konferencją objął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył Srebrny Medal za Długoletnią Służbę zasłużonemu przedsiębiorcy Piotrowi Rożakowi.

W stolicy Wielkopolski rozpoczęła się III edycja Poznańskich Dni Przedsiębiorczości. Przez dwa dni przedsiębiorcy, urzędnicy, biznesmeni i naukowcy promować będą aglomerację poznańską jako miejsce przyjazne aktywności ekonomicznej. Inauguracja PDP, w które wziął udział wojewoda wielkopolski Piotr Florek, odbyła się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wicewojewoda Przemysław Pacia i wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Walkowiak spotkali się z wiceministrem edukacji Przemysławem Krzyżanowskim, który podczas wizyty w ramach kampanii informacyjnej związanej z obniżeniem wieku szkolnego i promowaniem dobrych praktyk odwiedził Poznań.

W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, podczas którego dyskutowano o planach czasowego wyłączenia z eksploatacji trzech odcinków linii kolejowych w województwie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniają, że ruch kolejowy w Wielkopolsce będzie odbywał się bez odczuwalnych zmian, a modernizacja sieci kolejowej zapewni zarządcy infrastruktury korzyści ekonomiczne.

Przyszłość rynku energetycznego w Polsce była tematem konferencji „Bezpieczeństwo Energetyczne Polski”, która odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Gościem wydarzenia był wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Strony