Archiwum wydarzeń - Listopad 2014

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek uhonorował medalem pamiątkowym „Ad perpetuam rei memoriam” Karola Pufala, starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie i do 2013 roku - Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu.

Podczas konwentu starostów główny geodeta kraju, wojewoda wielkopolski, marszałek, starostowie oraz prezydenci największych miast regionu podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektów z zakresu cyfryzacji i modernizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładania baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i baz obiektów topograficznych.

O sytuacji osób bezdomnych, zagrożeniach wynikających z niskich temperatur i działaniach służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w trakcie akcji ZIMA 2014/2015 rozmawiano podczas dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

W dniu Wszystkich Świętych na grobach zasłużonych Wielkopolan zapłonęły znicze, złożone przez przedstawicieli władz województwa i miasta. W uroczystości na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan uczestniczył wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Strony