Archiwum wydarzeń - Listopad 2014

Kryształowe Gwiazdy otrzymało dziś 67 funkcjonariuszy wielkopolskiej policji, którzy ryzykując własnym życiem przyszli z pomocą innym. Gratulacje policjantom złożył wojewoda wielkopolski Piotr Florek, wielkopolski komendant wojewódzki policji oraz przewodniczący NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek i wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Walkowiak wręczyli dziś w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu uczniom szkół ponadgimnazjalnych Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Wojewoda Piotr Florek wręczył wielkopolskim strażakom odznaczenia państwowe i medale. Uroczystość zorganizowano z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych z udziałem komendanta głównego policji Marka Działoszyńskiego, komendantów wojewódzkich policji, przedstawicieli straży pożarnej, służb mundurowych oraz wojewody wielkopolskiego Piotra Florka odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa: „Kultura organizacyjna w służbach mundurowych”.

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki wręczył Grażynie Wróblewskiej akt powołania na stanowisko prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Gratulacje i wyrazu uznania przekazał wojewoda Piotr Florek.

Państwowa Inspekcja Pracy świętuje 95-lecie istnienia. Z tej okazji poznański oddział podsumował dotychczasową działalność podczas uroczystej gali, w której uczestniczył wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Statuetkę Złotego Hipolita otrzymał w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu reżyser Krzysztof Zanussi. Wyróżnienie przyznawane wybitnym osobom za pracę organiczną wręczył w obecności wojewody Piotra Florka prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Marian Król.

W Bazylice Archikatedralnej biskup Damian Bryl odprawił mszę świętą w intencji władców polskich z dynastii Piastów, w której uczestniczył wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek podpisał dziś decyzję, która zezwala na budowę odcinka drogi S5 Poznań – Wronczyn.

W Białężycach koło Wrześni z udziałem wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, wojewody wielkopolskiego Piotra Florka oraz samorządowców wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej fabryki Volkswagena we Wrześni.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wziął udział w otwarciu Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni. Uroczystość połączona została z otwarciem wystawy prac powstałych w ramach „IV integracyjnego Pleneru Malarsko-Fotograficznego Służb Mundurowych”. Zmodernizowane pomieszczenia komendy będą służyły policjantom oraz uczestnikom zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Tłumy poznaniaków uczciły Narodowe Święto Niepodległości podczas wojewódzkich uroczystości organizowanych przez wojewodę wielkopolskiego Piotra Florka na poznańskim Placu Wolności. W tym roku po raz pierwszy w takiej skali szerszej publiczności zaprezentowane zostały zabytkowe, nadal sprawne kuchnie polowe.

Strony