Archiwum wydarzeń - Czerwiec 2016

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w V Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan, która odbyła się we wtorek w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza. Uczestnicy gali, dzieci i młodzież wielkopolskich szkół, zaprezentowali swoje umiejętności oraz zdolności artystyczne. Było to wyjątkowe spotkanie młodych Wielkopolan, którzy dzielą się swoją pasją, kreatywnością i nieustającą radością twórczą.

Marsz dla Życia

12-06-2016

Pod hasłem „Z rodziną najlepiej…” przeszedł w niedzielę w Poznaniu Marsz dla Życia. Ideą marszu, w którym uczestniczyli między innymi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann i wicewojewoda Marlena Maląg, było zwrócenie uwagi na wartość, jaką jest rodzina.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, na zaproszenie starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego, wziął udział w oficjalnym podpisaniu umowy dotyczącej wsparcia finansowego budowy nowej strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Poznaniu. Dokument parafowany został przez starostę i komendanta miejskiego PSP w Poznaniu młodszego brygadiera Jacka Michalaka.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła w uroczystej gali z okazji 25 lat działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. W trakcie gali wręczono nagrody „Filary Dwudziestopięciolecia”.  Jedną z wyróżnionych instytucji był Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w dniu 7 czerwca br. zorganizował szkolenie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Szkolenie z zakresu poniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej było kontynuacją wcześniejszego spotkania dla pracowników ośrodków pomocy społecznych, które miało miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w grudniu ubiegłego roku.

Makieta zapowiadająca konkurs plastyczny.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Autorom najlepszych prac nagrody wręczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej obradowała w dniach 2-3 czerwca w Poczdamie. W obradach uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Komisja zajmuje się tematyką polsko-niemieckiej współpracy w obszarze infrastruktury ale też kompetencji miękkich, w szczególności edukacji i kwestii związanych z młodzieżą. Ze strony polskiej przewodniczy jej MSWiA, a z niemieckiej – MSZ.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w 23. edycji Wielkopolskich Targów Rolniczych, które odbyły się w Sielinku. Tradycja wystaw, organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, sięga 1993 roku. Początkowo była to impreza typowo lokalna, która z czasem przerodziła się w targi o zasięgu wojewódzkim, a nawet krajowym.

Z dniem 6 czerwca 2016 r., minister edukacji narodowej Anna Zalewska, powołała na stanowisko wicekuratora oświaty w Kuratorium Oświaty w Poznaniu Krzysztofa Błaszczyka. Wicekuratorowi akt powołania wręczyła dziś wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Arcybiskup, metropolita poznański Stanisław Gądecki poświęcił figurę Chrystusa stojącą przy kościele na poznańskich  Jeżycach. W uroczystości zorganizowanej w asyście wojska uczestniczył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann odwiedził dziś 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego na Krzesinach  Podczas wizyty zapoznał się z zadaniami jednostki oraz uczestniczył w pokazach szkolenia lotniczego.

31. Baza Lotnictwa Taktycznego jest jednostką lotniczą zapewniającą realizację zadań bojowych w ramach narodowego systemu obrony oraz sił zdolnych do przerzutu wysokiej gotowości NATO.

Naukowcy, społecznicy, urzędnicy, ale przede wszystkim rodzice weszli w skład Rady Rodziny, która od dzisiaj działa przy wojewodzie wielkopolskim. Akty powołania wręczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, przewodnicząca Rady.

Strony