Archiwum wydarzeń - Grudzień 2016

Wicewojewoda dzieli się opłatkiem.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg spotkała się dziś z seniorami ze Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę z Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu. Spotkanie wigilijne członków stowarzyszenia połączone zostało z warsztatami w ramach projektu "Sieci Informacji, Doradztwa i Integracji".

Wojewoda podczas spotkania z przedstawicielami administracji zespolonej.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się dziś z przedstawicielami administracji zespolonej. Cykliczne spotkania poświęcone są zasadom współpracy i pracy administracji.

Wojewoda składa kwiaty pod pomnikiem bł. ks. Popiełuszki.

Od złożenia kwiatów w miejscach upamiętniających ofiary reżimu komunistycznego wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann rozpoczął poznańskie obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W południe złożył kwiaty pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pod tablicą Wojciecha Cieślewicza oraz pod głazami Piotra Majchrzaka i ojca Honoriusza Kowalczyka.

Wicewojewoda składa kwiaty.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła w kaliskich uroczystościach w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Organizowane przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa obchody rocznicowe rozpoczęło złożenie kwiatów przy tablicy poświęconej internowanym solidarnościowcom.

Wojewoda udziela wywiadu dziennikarzowi po konferencji.

Co czwarty Polak błędnie sądzi, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie - wynika z badań, które zleciło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność”. Dziś o kampanii prowadzonej w Wielkopolsce mówili podczas konferencji prasowej wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz wielkopolski komendant wojewódzki PSP Andrzej Bartkowiak.

Medale Pro Patria.

Podczas uroczystości wręczenia Nagrody Honorowej Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Doboszy Powstania Wielkopolskiego - wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg przekazała też 4 Medale "Pro Patria". Nadanymi przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych "za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” medalami wyróżnieni zostali: prezydent Towarzystwa im.

Wicewojewoda wręcza akt powołania wicekuratorowi.

Z dniem 12 grudnia 2016 roku minister edukacji narodowej Anna Zalewska powołała na stanowisko wicekuratora oświaty w Kuratorium Oświaty w Poznaniu Zbigniewa Talagę. Wicekuratorowi akt powołania wręczyła dziś wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Slajd 25 lat dobrego sąsiedztwa.

W niedzielę podczas uroczystego koncertu z udziałem par prezydenckich Niemiec i Polski podsumowano 25-lecie Polsko-Niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy. W kończącym rok jubileuszowy wydarzeniu uczestniczył też wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Plakat koncertu z okazji roku Feliksa Nowowiejskiego.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w specjalnym koncercie z okazji ustanowionego decyzją polskiego Sejmu Roku Feliksa Nowowiejskiego. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego, które zaprosiło do realizacji tego wydarzenia między innymi poznańską Akademię Muzyczną.

Osoby wyróżnione tytułem „Zasłużony dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu opłatkowym Delegatury Ostrowsko- Krotoszyńskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Podczas uroczystości wręczone zostały wyróżnienia „Zasłużony dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”. Spotkanie było okazją do podsumowania całorocznej działalności.

Wicewojewoda stoi z kwiatami.

W niedzielę w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W uroczystości wzięli udział: senator Łukasz Mikołajczyk oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wicewojewoda otrzymuje pamiątkowy upominek.

W Łęce Opatowskiej mieszkańcy gminy spotkali się na uroczystości przedświątecznej. Przy wigilijnym stole, przy którym tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem zasiadają wspólnie samorządowcy, społecznicy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kół gospodyń czy szkół, życzenia złożyła też wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Strony