Archiwum wydarzeń - Grudzień 2016

Przekazanie sztandaru 2. SLT przyjmującemu obowiązki pułkownikowi Pszczole.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystym apelu z okazji przekazania obowiązków Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Wspólne zdjęcie wicewojewody i głównego inspektora JHARS.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wspólnie z głównym inspektorem jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzejem Romaniukiem wzięli udział w kwartalnej naradzie kierownictwa Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zorganizowanej w Licheniu Starym.

Wojewoda przemawia podczas otwarcia drogi.

Mieszkańcy Wągrowca od niedawna mogą korzystać z przebudowanego i rozbudowanego odcinka ciągu ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dotacji z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W oficjalnym otwarciu ulicy Kcyńskiej uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, który wraz z burmistrzem Wągrowca Krzysztofem Poszwą, dokonał rekonesansu trasy miejskim autobusem.

Wojewoda zabiera głos na spotkaniu w ARiMR.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych OT Poznań, Agencji Rynku Rolnego OT Poznań, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OT Poznań oraz Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

Wojewoda idzie w pochodzie barbórkowym przed górnikami.

4 grudnia górnicy świętowali Barbórkę. Podczas tradycyjnych uroczystości w dniu św. Barbary z wielkopolskimi górnikami z Kopalni Węgla Brunatnego Adamów spotkał się wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.  

Slajd ze statuetką "Wielkopolska gmina przyjazna rodzinie".

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wręczyli nagrody trzem „Wielkopolskim Gminom Przyjaznym Rodzinie”. Przekazane przez wojewodę wielkopolskiego statuetki trafiły do Środy Wielkopolskiej, Ostrowa Wielkopolskiego oraz Wągrowca. Nagrody ufundowane przez bank PKO BP wręczył wiceprezes zarządu PKO BP Maks Kraczkowski.

Wojewoda przemawia na tle slajdu z tytułem konferencji.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk wziął udział w zorganizowanej przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna konferencji „Rodzina - koszt czy inwestycja dla gminy?”.  - Polityka demograficzna to jedno z najważniejszych wyzwań, z jakim musi zmierzyć się nasz kraj - mówił wiceminister.

Wojewoda siedzi przy stole z przedstawicielami wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przewodniczył posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem wiodącym spotkania była koordynacja działań dotyczących pomocy osobom bezdomnym podczas zimy.

Wojewoda podczas spotkania z samorządowcami stoi na tle witraża.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann złożył wizytę w Pniewach. Była to pierwsza, oficjalna wizyta wojewody w tym mieście. Podczas spotkania z burmistrzem Pniew Jarosławem Przewoźnym oraz samorządowcami wojewoda rozmawiał na temat Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 oraz najistotniejszych spraw dotyczących rozwoju regionu i województwa.

Musical „Mały Książę” z udziałem dzieci i młodzieży.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystym jubileuszu 25-lecia funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Ostrowie Wielkopolskim.

Strony