Archiwum wydarzeń - Czerwiec 2017

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, na terenie byłego Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie zorganizował po raz kolejny Marszewskie Dni Pola oraz XXIX Regionalną Wystawę Koni Hodowlanych. W otwarciu objętych honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi targów wzięła udział wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Amerykańscy żołnierze pozują do wspólnego zdjęcia.

Dzięki współpracy wojewody wielkopolskiego i Agencji Konsularnej Stanów Zjednoczonych Ameryki żołnierze amerykańscy stacjonujący w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu i 31. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krzesinach wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata.

Już po raz piąty Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Papież Franciszek w oczach dzieci”, skierowany do przedszkolaków i uczniów z klas I-III Szkół Podstawowych. W uroczystości ogłoszenia wyników i rozdania nagród uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, która wszystkim uczestnikom złożyła gratulacje.

Prezydent Andrzej Duda złożył dzisiaj wizytę w Wielkopolsce. Goszcząc w Czerwonaku, Wągrowcu i Murowanej Goślinie mówił o referendum konsultacyjnym w sprawie ustroju Rzeczypospolitej. W wizycie uczestniczył również wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Osoby nagrodzone podczas uroczystej sesji pozują do zdjęcia.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej Kalisza, która odbyła się z okazji Święta Miasta. Podczas wydarzenia zasłużonym mieszkańcom został nadany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w uroczystości przekazania obowiązków służbowych na stanowisku dowódcy w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego płk pil. Rafałowi Zadenckiemu.

Wicewojewoda ogląda pokazy sprawności żołnierzy.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystej przysiędze żołnierzy w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Na placu apelowym stanęli wszyscy z 223 elewów, którzy ukończyli służbę przygotowawczą. Przysięgę przyjął Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pułkownik Piotr Kriese, który przypomniał też żołnierzom o randze przyrzeczenia, o zobowiązaniach i powinnościach w służbie dla ojczyzny.

Wspólne zdjęcie wicewojewody z odznaczonymi.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w otwarciu seminarium naukowego z okazji 65-lecia Instytutu Technologii Drewna "Drewno - tradycyjnie nowoczesne". Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia dla pracowników ITD.

Wojewoda podczas posiedzenia WRDS.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył dziś w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia rozmawiano między innymi na temat prognozowanego spadku liczby studentów oraz połączenia kolejowego Gniezno-Września-Jarocin.

Uczestnicy na tle ekranu z wyświetlonym tytułem konferencji.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w konferencji „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym” organizowanej przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego.

Ambasador Szwecji wpisuje się do księgi pamiątkowej.

Dzisiaj w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z ambasador Szwecji w Polsce Ingą Eriksson Foght, która wraz z małżonkiem odwiedza Poznań.

Wicewojewoda w sali sesyjnej podczas konferencji.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w otwarciu organizowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu konferencję "Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży".

Strony