Archiwum wydarzeń - Listopad 2017

Wojewoda razem z wicewojewodą na konferencji prasowej.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z wicewojewodą Marleną Maląg podsumowali dziś dwa lata działalności rządu Beaty Szydło. - To były dobre dwa lata dla Polski i Wielkopolski - podkreślał Zbigniew Hoffmann.

Głos zabiera wicewojewoda.

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się drugie spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego. Gościem wydarzenia była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Moment uroczystego przecięcia wstęgi, podczas otwarcia nowo wybudowanej drogi.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła w uroczystym otwarciu nowo wybudowanej drogi gminnej w miejscowości Szałe w gminie Opatówek. Inwestycja została zrealizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wicewojewoda podziękowała samorządom za zaangażowanie, za realizację zadań i pogratulowała dobrze sporządzonych wniosków, które otrzymują dofinansowania w konkursach.

Logo 2 lata rządu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył w konferencji prasowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poświęconej osiągnięciom rządu Beaty Szydło. Podsumowania dotychczasowej pracy resortu dokonał minister Mariusz Błaszczak.

Wicewojewoda i wiceminister Żuchowski siedzą za stołem, podczas spotkania.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski wraz z wicewojewodą wielkopolskim Marleną Maląg wziął udział w konferencji poświęconej Krajowemu Zasobowi Nieruchomości i innym inicjatywom legislacyjnym resortu. Jednym z głównych tematów spotkania była realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus. Otwierając konferencję wicewojewoda zwróciła uwagę na znaczenie współpracy samorządów i strony rządowej w tworzeniu dostępnych mieszkań. - Gminy mogą wskazywać nieruchomości gminne, na których można realizować inwestycje. W Wielkopolsce zgłosiło je do tej pory 25 samorządów.

Otwarcie drogi w Cekowie w powiecie kaliskim.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg odwiedziła dziś Kalisz. Spotkała się między innymi z dyrektorami domów pomocy społecznej oraz wzięła udział w konferencji „Zderzenie rzeczywistości w Domach Pomocy Społecznej z obowiązującymi przepisami prawa”. Na zakończenie wizyty wicewojewoda uczestniczyła w otwarciu drogi w Cekowie w powiecie kaliskim, która przebudowana została w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wicewojewoda składa kwiaty pod sarkofagami Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Tradycyjnie już w drugą niedzielę listopada, w Archikatedrze Poznańskiej, modlono się w intencji polskich władców z dynastii Piastów. Poczet sztandarowy zapewniła 31. Baza Lotnictwa Taktycznego, a oprawę muzyczną Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych. Po mszy odprawionej przez biskupa seniora Zdzisława Fortuniaka, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wspólnie z delegacją samorządu województwa oraz miasta Poznania złożyła wiązanki kwiatów w kaplicy Przemysła II oraz pod sarkofagami Mieszka I i Bolesława Chrobrego w Złotej Kaplicy.

Przemówienie wojewody na placu podczas uroczystości.

  - Gdy resztę odzyskanej Polski rozpierała radość i duma wolności w Wielkopolsce trwały przygotowania do powstańczej walki. Wielkopolanie niepodległość i jedność z ojczyzną - Polską, wywalczyli sami - mówił dziś wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podczas wojewódzkich uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Wojewoda podpisuje zarządzenie.

Wojewoda wielkopolski wydał zarządzenie zastępcze w sprawie nazw ulic w Jarocinie i Jaraczewie. W obu przypadkach Zbigniew Hoffmann wziął pod uwagę sugestie samorządów. To pierwsze nazwy ulic w Wielkopolsce, które zostaną zmienione w trybie zarządzenia zastępczego na bazie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Wojewoda wielkopolski przypina odznaczenie policjantowi.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości i z okazji Dnia Służby Cywilnej wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wspólnie z komendantem wojewódzkim policji w Poznaniu inspektorem Piotrem Mąką, wręczył dziś odznaczenia państwowe. Podczas uroczystej zbiórki policjanci i pracownicy Wielkopolskiej Policji otrzymali też nagrody, awanse i wyróżnienia. Uroczystość miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Moment wręczenia i podpisania umowy.

Pierwsze samorządy województwa wielkopolskiego podpisują umowy na dofinansowanie wyposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg złożyła wizytę w powiecie pleszewskim, gdzie dotację otrzyma łącznie piętnaście szkół. Dla jednostek oświaty oznacza to powrót pielęgniarek i higienistek.

Wspólne zdjęcie po podpisaniu umowy.

Poznańska spółka H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych podpisała umowę z PKP Intercity na modernizację 60 wagonów przewoźnika. Wartość kontraktu wynosi ponad 273 mln złotych brutto. Przy podpisaniu umowy obecny był wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Strony