Archiwum wydarzeń - Listopad 2017

Fragment ulicy Grunwaldzkiej oddany do użytku.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wspólnie ze starostą poznańskim Janem Grabkowskim uczestniczyła dziś w oficjalnym otwarciu ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach. Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. - To ważne przedsięwzięcie także dla aglomeracji poznańskiej, a nie tylko lokalnie w Plewiskach - mówiła wicewojewoda. Podkreśliła też, że w ramach programu budowane i modernizowane są kolejne drogi w Wielkopolsce.

Na zdjęciu od lewej: wojewoda, wicewojewoda, dyrektor generalny urzędu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się dzisiaj z przedstawicielami administracji zespolonej. W spotkaniu uczestniczyli także wicewojewoda Marlena Maląg oraz dyrektor generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Woźniak. Celem spotkania było omówienie wyników kontroli przeprowadzanych w jednostkach rządowej administracji zespolonej w województwie wielkopolskim.

Spotkanie wojewody z wójtem Stanisławem Mannkiem.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się dziś z samorządowcami z powiatu międzychodzkiego podczas swojej wizyty w Kwilczu. Wcześniej, o tematach aktualnych dla gminy, rozmawiał z wójtem Stanisławem Mannkiem.

Symboliczne przecięcie wstęgi.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła dziś w uroczystym otwarciu przebudowanych dróg w powiecie kaliskim.

Wojewodowie zasiadają w sali sesyjnej MSWiA

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w naradzie koordynacyjnej w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W spotkaniu uczestniczyli także minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz minister Mariusz Kamiński.

Wojewoda i uczestnicy stoją na rondzie podczas otwarcia drogi.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w oficjalnym oddaniu do ruchu al. Jana Pawła II w Luboniu. Droga powstała dzięki dofinansowaniu z rządowego Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.

Wojewoda i starosta podpisują kopie umów.

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano dziś umowę na udzielenie rządowej dotacji na budowę nowego bloku operacyjnego szpitala powiatowego w Kępnie.

Goście uroczystości siedzą w sali.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczono nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda wspólnie z siostrą zakonną idzie korytarzem. Obok są towarzyszący mu posłowie.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z posłami Witoldem Czarneckim i Zbigniewem Dolatą odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie. Placówkę prowadzą siostry dominikanki.

Wojewoda zabiera głos podczas konferencji prasowej w Słupcy.

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje budowę krytej pływalni w Słupcy. Poinformowali o tym na wspólnej konferencji: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, posłowie Witold Czarnecki i Zbigniew Dolata oraz burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk.

Konferencja prasowa wojewody.

3 miliony złotych otrzyma powiat gnieźnieński na dofinansowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. Dodatkowe środki, o które wnioskował wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, zostaną przeznaczone na podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych. Jak deklarują władze szpitala, dofinansowanie wykorzystane zostanie też na prace techniczne i remontowe w ZOZ Gniezno. Informację o dodatkowych środkach dla szpitala przekazał dzisiaj podczas konferencji wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Fragment wystawy „Wielkopolska w cieniu WRON-y”.

Od dziś w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu prezentowana będzie wystawa „Wielkopolska w cieniu WRON-y” przygotowana przez pracowników poznańskiego oddziału IPN.

Strony