Archiwum wydarzeń - Maj 2020

238 osób zostało dziś przebadanych w mobilnym punkcie pobrań prób COVID-19 test and go. O wyborze Pleszewa jako miejsca badań na obecność koronawirusa zdecydował wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zwrócił się z apelem do starostów, prezydentów miast i służb sanitarnych o monitorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w dużych zakładach pracy. Zagadnienia stosowania zabezpieczeń wśród pracowników i prowadzone działania na terenie województwa w walce z pandemią omówiono podczas wideokonferencji z samorządowcami. 

Łącznie 17 wielkopolskich szpitali wskazanych przez wojewodę wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka otrzyma zakupione przez samorząd województwa respiratory. Wojewoda przedstawił swoje rekomendacje w zakresie zgłoszonej przez marszałka województwa możliwości przekazania urządzeń do kontrolowania i wspomagania oddechu dla szpitali w województwie wielkopolskim. 

Inspekcja sanitarna nie przedłużyła wyznaczonej do wczoraj (21 maja) kwarantanny dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Placówka w kwarantannie znajdowała się od 9 kwietnia. Obecnie w domu przebywa 103 mieszkańców, w tym 52 ozdrowieńców. W szpitalu w dalszym ciągu hospitalizowane są 34 osoby. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalną aplikację - portal środków ochrony indywidualnej. Pod adresem soi.mz.gov.pl apteki, szpitale czy szkoły mogą zamówić bezpłatne maseczki ochronne, rękawiczki i płyny do dezynfekcji.

O sytuacji na terenie powiatu kępińskiego, gdzie odnotowano zwiększoną liczbę osób zakażonych koronawirusem, rozmawiał dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podczas specjalnej wideokonferencji ze służbami sanitarnymi, władzami samorządowymi miasta i powiatu kępińskiego oraz dyrekcją SP ZOZ.

Dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk poinformował o zakończeniu dwutygodniowych działań związanych z przeprowadzaniem testów na obecność zakażenia COVID-19 wśród mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej w Wielkopolsce. Wykonano łącznie 8328 testów, z czego do tej pory jedynie 3 potwierdziły zakażenie. Badania zostały przeprowadzone we wszystkich 63 domach prowadzonych przez samorządy.

Trzcianka, Grodzisk Wielkopolski, Wijewo oraz Sośnie otrzymały dofinansowanie w ramach rządowego programu "Senior+". To pierwsze samorządy, które w tej edycji programu podpisały dziś wspólnie z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem umowy na utworzenie oraz funkcjonowanie placówek dla seniorów.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisał dziś wspólnie z wójtem gminy Kwilcz umowę na remont i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz. Wartość inwestycji to ponad 2,6 mln zł, z czego ponad 2 mln zł to dotacja z budżetu państwa.

O sytuacji w poszczególnych województwach i planie stopniowego wygaszania części szpitali jednoimiennych, wziąwszy pod uwagę sytuację epidemiologiczną w danym regionie, rozmawiano dziś podczas narady wojewodów z ministrami zdrowia, spraw wewnętrznych, rodziny i inspektorem sanitarnym. Analizowana jest możliwość wyodrębnienia w części szpitali jednoimiennych działalności zakaźnej i uruchomienia innej działalności szpitalnej.

W 100. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk złożył dziś wiązanki kwiatów pod pomnikami wielkiego Polaka w Ostrowie Wielkopolskim oraz Poznaniu.

O tym jak kształtować zasoby wodne na terenach rolniczych rozmawiano dziś podczas konferencji w gminie Grzegorzew, gdzie już w 2018 roku powstał jaz wodny dla potrzeb retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Rgilewki. W konferencji uczestniczyli: wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumił Nowak, poseł na Sejm RP Leszek Galemba oraz lokalni samorządowcy.

Strony