Archiwum wydarzeń - Maj 2020

Z okazji trzydziestego już Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wojewoda Łukasz Mikołajczyk wspólnie z wicewojewodą Anetą Niestrawską przekazali list do wielkopolskich rodzin, które tworzą rodzinną pieczę zastępczą.

Ponad 200 osób zostanie dziś przebadanych w mobilnym punkcie pobrań prób COVID-19 w Rawiczu. - Zachęcam mieszkańców, którzy chcą się przebadać, by telefonicznie zgłaszali się do sanepidu. Drive-thru będzie trwało dwa dni i jestem przekonany, że mieszkańcy Rawicza i powiatu rawickiego skorzystają z tego rozwiązania. Jeśli ktoś ma wątpliwości w sprawie stanu swojego zdrowia, niech nie czeka - mówi wojewoda Łukasz Mikołajczyk.

Złotów i Okonek otrzymają wsparcie rządowe na funkcjonowanie dziennych domów seniora. Wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek zawarł dziś z władzami samorządów porozumienia o dofinansowaniu zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu Senior+.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisał dziś w rawickim urzędzie umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz odwiedził inwestycje, które powstały w Rawiczu przy współudziale rządowych środków.

W Bibliotece miejskiej w Środzie Wielkopolskiej wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk spotkał się z dwiema rodzinami repatriantów, które przyleciały do Polski tuż przed zamknięciem granic spowodowanych pandemią.

Kolejne umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostały dziś zawarte. Umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu podpisał dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk z władzami powiatu średzkiego oraz Środy Wielkopolskiej. Łącznie do beneficjentów trafiło ponad 3 mln zł.

Terenowy Punkt Paszportowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otwarto dziś w Środzie Wielkopolskiej. W uroczystości otwarcia uczestniczyli wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz starosta średzki Ernest Iwańczuk. To efekt podpisanego pod koniec listopada 2019 roku porozumienia w zakresie prowadzenia terenowego punktu paszportowego pomiędzy Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim a Powiatem Średzkim.

Centrum badań test and go wraca do Kępna. To najważniejsza decyzja, jaką podjęto dziś po zwołanym przez wojewodę wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka sztabie kryzysowym w formie wideokonferencji z władzami samorządowymi powiatu kępińskiego, starostwa, władz Kępna, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz służbami mundurowymi.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu doszło dziś do podpisania umów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Tym razem pieniądze z rządowego programu trafią do powiatu słupeckiego. Zostaną tam zrealizowane dwie ważne inwestycje. Umowy podpisał wojewoda Łukasz Mikołajczyk ze starostą słupeckim Jackiem Bartkowiakiem oraz wicestarostą słupeckim Czesławem Dykszakiem przy kontrasygnacie Józefa Wziętka, skarbnika powiatu.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wojewoda Łukasz Mikołajczyk przekazał list z życzeniami oraz podziękowaniami za dotychczasową współpracę wielkopolskim samorządowcom.

W ramach rządowego programu Senior+ kolejne domy i kluby otrzymały dziś wsparcie na funkcjonowanie placówek. W Ostrowie Wielkopolskim i Ostrzeszowie umowy z samorządami podpisał wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, z kolei wicewojewoda Aneta Niestrawska odwiedziła między innymi Kazimierz Biskupi. 

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk po dokładnej analizie i konsultacjach podjął decyzje w kwestii funkcjonowania szpitali jednoimiennych w Wielkopolsce. Od 1 czerwca br. zlikwidowane zostaną 134 rezerwowe łóżka w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. W Wielkopolsce nadal dwa szpitale jednoimienne będą leczyć pacjentów z COVID-19, a proces "wygaszania" zostanie przesunięty z uwagi na liczbę zakażeń, szczególnie na południu województwa. Komentarz Łukasza Mikołajczyka dostępny jest w serwisie YouTube: https://youtu.be/fmaH0JgxHyo

Strony