Archiwum wydarzeń - Grudzień 2020

Wicewojewoda przekazuje symboliczny czek staroście kolskiemu

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała dziś umowę z władzami powiatu kolskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu - wyposażenie pracowni endoskopii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Wartość dofinansowania to ponad 498 tys. zł. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Wicewojewoda podpisuje umowę z władzami gminy Okonek

Miasto i Gmina Okonek otrzyma blisko 4,3 mln zł wsparcia z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki dofinansowaniu przebudowane zostaną ulice w centrum miasta - część Niepodległości i ulica 1 Maja.

Transmisja na ekranie wideokonferencji

Dziś odbyła się konferencja "Rodzina w centrum uwagi" skierowana do przedstawicieli samorządów zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. O propozycji nowego podejścia do działań na rzecz budowania szczęścia polskich rodzin rozmawiali przedstawiciele rządu, Rady Rodziny i świata biznesu. Gościem konferencji był wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek.

Plansza rządowego programu budowy 100 obwodnic

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i budowę kolejnych dwóch obwodnic w województwie wielkopolskim. Inwestycje dotyczące Gostynia i Żodynia będą realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Fragment listu wojewody

Z okazji tradycyjnej Barbórki wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk skierował list z najlepszymi życzeniami i wyrazami szacunku wszystkim pracującym w górnictwie i przemyśle wydobywczym. - Dziękuję za Państwa profesjonalizm, wytrwałość i odwagę, dzięki którym możliwe jest korzystanie z unikalnych bogactw naturalnych naszego kraju i województwa.

Wojewoda podczas wideokonferencji

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk przedstawił pierwszy etap planu zmniejszania liczby łóżek covidowych w wielkopolskich szpitalach. Do końca grudnia ma zostać uwolnionych 430 łóżek w szpitalach prowadzących oddziały covidowe. W najbliższych dniach miejsca dla pacjentów zacznie zapewniać szpital tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich.  

Strony