Komunikaty - Diagności laboratoryjni

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji wiosennej 2021 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostanie ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach:

Laboratoryjna transfuzjologia medyczna 

  • uruchomionych zostanie 15 miejsc szkoleniowych

Jednostka szkoląca w województwie wielkopolskim

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Wydział Farmaceutyczny
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kontakt: Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 854 61 61 e-mail: dmackowiak@ump.edu.pl

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK

https://smk.ezdrowie.gov.pl/

w terminie od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., dostępne są w zakładce: zdrowie/specjalizacje medyczne/diagności laboratoryjni/rozpoczęcie specjalizacji oraz pod numerem telefonu w Wydziale Zdrowia Urzędu: (61) 854 17 02.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 26.06.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.07.2014 - 14:09
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 11:35