System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

System dostępny pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Pomoc techniczna

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie pod numerem: 19 457 w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 lub mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl

Instrukcje

Na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zamieszczono Instrukcje dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) :

 • Najczęściej zadawane pytania
 • Instrukcje dla absolwentów
 • WNIOSEK o nadanie / odebranie uprawnień * do Systemu Monitorowania Kształcenia dla Administratora Lokalnego
 • Podręcznik użytkownika SMK – zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia
 • Podręcznik użytkownika – SMK- zgłoszenia na kursy specjalizacyjne
 • Podręcznik użytkownika – SMK- realizacja dyżurów
 • Podręcznik użytkownika – SMK – akceptacja dyżurów medycznych
 • Instrukcje dla lekarzy i lekarzy dentystów
 • Instrukcje dla placówek szkoleniowych
 • Instrukcje dla diagnostów laboratoryjnych
 • Instrukcje dla farmaceutów

https://csioz.gov.pl/pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowa...

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.09.2019
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 04.09.2019 - 09:14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.01.2020 - 11:45