Komunikaty - Dziedziny w ochronie zdrowia

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji jesiennej 2021 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostanie ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie:

Neurologopedia – uruchomionych zostanie 15 miejsc szkoleniowych

Jednostka akredytowana do prowadzenia specjalizacji

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
Oddział Kliniczny Foniatrii i Audiologii
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań

Osoba do kontaktu w jednostce szkolącej: Danuta Kuśnierkiewicz, tel. 61 869 15 48

Szacowany koszt szkolenia: 19 000 PLN

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w terminie od dnia 15 listopada 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Zdrowie/Specjalizacje medyczne/ Dziedziny w ochronie zdrowia/Rozpoczęcie specjalizacji oraz pod numerem telefonu w Wydziale Zdrowia 61 854 17 02.

Z programem specjalizacji można zapoznać się na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie: cmkp.edu.pl w zakładce: Kształcenie podyplomowe/Ochrona zdrowia/Programy specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia/ Neurologopedia - program podstawowy 2018 r.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 10.11.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.11.2021 - 12:12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.11.2021 - 12:13