Specjalizacje farmaceutów

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 17 02, 694 818 527    /pokój 569 – V piętro/

Korespondencję oraz dokumentację wymaganą do potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji należy składaćw Kancelarii Głównej Urzędu, al. Niepodległości 16/18 (budynek B, pok. 025-026) lub przesłać na adres Wydziału

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne /tekst jedn.  Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm./
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. Nr 101, poz.941, z późn. zm./
  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. poz. 1991, z późn. zm. – przepisy przejściowe/
Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 02.06.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.08.2017 - 07:47