Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2009 roku, cz. 3. [poz. 201-300]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2009 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
201

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz notatkę służbową]

Zakład pracy chronionej WEKTOR, ul. Niepodległości 21/27, 64-100 Leszno 27.05-10.06.09 Wydział Polityki Społecznej
202 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Kołaczkowie, pl. Reymonta 2, 62-306 Kołaczkowo 29.05.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
203

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy i Miasta w Margoninie, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin 02.06-18.06.09 Wydział Finansów i Budżetu
204

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze

[pobierz protokół]

Urząd Miasta i Gminy Dąbie 28.05-16.06.09 Wydział Polityki Społecznej
205 W zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września 01.06-01.07.09 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
206

Kontrola projektu nr Z/2.30/IV/4.1/14/08 „Kontrola realizacji projektów ZPORR w 2008 roku” 01/792

[pobierz informację pokontrolną]

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 02.06-05.06.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
207

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne 03.06-18.06.09 Wydział Finansów i Budżetu
208 W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem 3.06.2009 Wydział Nadzoru
209

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów 08.06-23.06.09 Wydział Finansów i Budżetu 
210

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz 08.06-23.06.09 Wydział Finansów i Budżetu 
211

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej i w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Starostwo Powiatowe w Złotowie, al. Piasta 32, 77-400 Złotów 05.06-24.06.09 Wydział Finansów i Budżetu
212

Kontrola projektu nr Z/2.30/IV/4.2/10/08 „Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR (2008 r.)” 02/827

[pobierz informację pokontrolną]

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie,  08.06-10.06.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
213

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze

[pobierz protokół]

Urząd Miasta i Gminy Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał 03.06-10.06.09 Wydział Polityki Społecznej
214 W zakresie rozliczenia środków finansowych przekazywanych z budżetu Wojewody w 2008 r. na realizację inwestycji melioracyjnych Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno 03.06-17.06.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
215 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Kościanie, ul. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 5.06.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
216

W zakresie realizacji zadań ustawowych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, Poznań 03.06-19.06.09 Wydział Polityki Społecznej
217

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej i w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
 
15.06-01.07.09 Wydział Finansów i Budżetu
218

W zakresie pozyskiwania, szkolenia i przygotowywania osób do prowadzenia rodzinnych form opieki oraz kwalifikacji kadry

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjno-Mediacyjny, „PRO FAMILIA” ul. Kosińskiego 27, 61-522 Poznań 10.06.-07.07.09 Wydział Polityki Społecznej 
219

W związku z informacjami o prowadzeniu placówki bez zezwolenia

Rodzinny Dom Opieki pod Lipami, ul. Lipowa 5 w Golęczewie, 62-001 Chludowo 09.06-23.06.09 Wydział Polityki Społecznej 
220

W zakresie spełniania standardów usług rynku pracy

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Powiatowy Urząd Pracy w Trzciance, ul. Chopina 10
 
08.06-08.07.09 Wydział Polityki Społecznej
221

W zakresie przestrzegania standardów usług i kwalifikacji kadry oraz sprawdzenia zaleceń pokontrolnych

Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu, ul. Staszica 2, 64-730 Wieleń 15.06-10.07.09 Wydział Polityki Społecznej 
222

W związku z informacjami o prowadzeniu bez zezwolenia, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Prywatny Dom Opieki „Spokojna Jesień: Genowefa Ramięga w Miłkowicach 9, gm. Dobra 09.06-23.06.09 Wydział Polityki Społecznej
223 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica 15.06-16.06.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
224 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno 19.06.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
225 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Miasta i Gminy w Margoninie, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin 19.06.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
226 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica 22.06-23.06.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
227

Kontrola projektu nr Z/2.30/III/3.1/70/04 „Stacja uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą we wsiach Szklarka Myślniewska oraz Olszyna”

[pobierz informację pokontrolną]

Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o .o., ul. Kościuszki 19B, 63-500 Ostrzeszów 15.06-24.06.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
228 W zakresie spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym, oraz zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, a także dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia ATC S.C, ul. Dmowskiego 85, 60-204 Poznań 15.06-30.06.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
 
229

W zakresie przestrzegania standardów usług i kwalifikacji kadry

Dom Pomocy Społecznej w Lesznie, ul. Korczaka 1, 64-100 Leszno 22.06-13.07.09 Wydział Polityki Społecznej
230

W zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnych, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie działalności gospodarczej oraz realizacji zaleceń pokontrolnych z 27 marca 2008 r.

Pensjonat „Radosna Jesień” ul. Zalesie 6, 62-040 Puszczykowo 16.06-07.07.09 Wydział Polityki Społecznej
231 W zakresie ewidencji działalności gospodarczej Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33 24.06-26.06.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
232

W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 17.06.09 przedłużono do 23.06.09 Wydział Nadzoru
233

W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski 19.06.2009 Wydział Nadzoru
234

W zakresie zarządu cmentarzami wojennymi, w ramach porozumienia zawartego w dniu 27 maja 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kościan w sprawie prac remontowych i konserwacyjnych grobów wojennych realizowanych w roku 2008 ze środków finansowych Wojewody Wielkopolskiego

[pobierz protokół]

Urząd Miasta w Kościanie
 
22.06-30.06.09 Wydział Polityki Społecznej
235

W zakresie zarządu cmentarzami wojennymi, w ramach porozumienia zawartego w dniu 16 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Rawicz w sprawie prac remontowych i konserwacyjnych grobów wojennych realizowanych w roku 2008 ze środków finansowych Wojewody Wielkopolskiego

[pobierz protokół]

Urząd Miejski w Rawiczu 22.06-30.06.09 Wydział Polityki Społecznej
236

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina 18.06-01.07.09 Wydział Finansów i Budżetu 
237

W zakresie spełniania standardów usług rynku pracy

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8 23.06-10.07.09 Wydział Polityki Społecznej
238 W zakresie kwalifikacji kadry i przestrzegania standardów usług Dom Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków 29.06-24.07.09 Wydział Polityki Społecznej
239 W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Urząd Miasta i Gminy Dąbie Kontrola anulowana Wydział Polityki Społecznej
240

W zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji dochodów budżetowych

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Rakoniewicka 42A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski 23.06-13.07.09 Wydział Finansów i Budżetu
241

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej, ul. Kościelna 4, 89-320 Wysoka 23.06-06.07.09 Wydział Finansów i Budżetu
242 W zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej
[pobierz protokół]
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu, ul. Piaski 4, 62-020 Swarzędz 15.06-30.06.09 Wydział Polityki Społecznej
243 W zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej
[pobierz protokół]
Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem ul. A. Mickiewicza 24, 63-100 Śrem 15.06-30.06.09 Wydział Polityki Społecznej
244

Kontrola projektu nr Z/2.30/III/3.1/414/06 „Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Gminy w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona 25.06-30.06.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
245

W zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Fundacja „Pomocy Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach, Bliżyce 4, 62-085 Skoki 22.06-03.07.09 Wydział Polityki Społecznej
246

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej i w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Starostwo Powiatowe w Koninie, al. 1 Maj a 9, 62-510 Konin 24.06-14.07.09 Wydział Finansów i Budżetu
247

W zakresie realizacji zadania zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach, Żeronice 23, 62-730 Dobra 24.06-31.07.09 Wydział Polityki Społecznej
248 W zakresie rozliczenia środków finansowych przekazanych z budżetu Wojewody oraz rezerwy celowej budżetu państwa w 2008 roku na realizację inwestycji melioracyjnych oraz opracowanie dokumentacji w ramach PROW 2007-2013 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła 23.06-03.07.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
249 W zakresie kwalifikacji kadry i przestrzegania standardów usług Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 60-070 Dopiewo 23.06-22.07.09 Wydział Polityki Społecznej
250

W zakresie objętym skargą

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec 23.06-07.07.09 Wydział Polityki Społecznej
251 W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków Urząd Gminy w Łubowie, 62-260 Łubowo 24.06.2009 Wydział Nadzoru
252 W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków Urząd Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz 26.06.2009 Wydział Nadzoru
253

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy we Władysławowie, Rynek 43, 62-710 Władysławów 29.06-10.07.09 Wydział Finansów i Budżetu
254

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
 
29.06-10.07.09 Wydział Finansów i Budżetu
255

W zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód 29.06-03.07.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
256 W zakresie przestrzegania warunków pozwolenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 1/2003 na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego „PIROBUD” Zakład Usługowy - Zbigniew Długosz, os. Powstańców Warszawy 8/1, Poznań 29.06-30.06.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
257

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy Ceków-Kolonia, Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków 06.07-17.07.09 Wydział Finansów i Budżetu
258

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno 06.07-21.07.09 Wydział Finansów i Budżetu
259

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85 203 Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów 30.06-10.07.09 Wydział Polityki Społecznej
260

Kontrola projektu nr Z/2.30/I/1.2/305/04 „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenach wiejskich gminy Środa Wlkp.”

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Miasta w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska 02.07-08.07.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
261

Kontrola projektu nr Z/2.30/I/1.2/61/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa - zlewnia I, II i III”

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa 02.07-14.07.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
262

Kontrola projektu nr Z/2.30/III/3.1/8/04 „Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych dla wsi Bronikowo, Morownica, Machcin”

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Miasta i Gminy Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel 02.07-14.07.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
263

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miasta Piły, pl. Staszica 10, 64-200 Piła 06.07-24.07.09 Wydział Finansów i Budżetu
264

Ww zakresie wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły 29.06-03.07.09 Wydział Finansów i Budżetu
265 W zakresie dotyczącym finansowania rodzin zastępczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, 68-800 Gostyń 30.06-22.07.09 Wydział Polityki Społecznej
266 W zakresie ewidencji działalności gospodarczej Urząd Miasta i Gminy Czempiń, ul. 24 stycznia 25 02.07-06.07.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
267

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy Białośliwie, ul. ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie 09.07-22.07.09 Wydział Finansów i Budżetu
268

Kontrola projektu nr Z/2.30/I/1.3/2/137/04 „Wymiana stolarki okiennej na terenie siedmiu oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”

[pobierz informację pokontrolną]

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7, 60-479 Poznań 09.07-13.07.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
269

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze

[pobierz protokół]

Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec 06.07-15.07.09 Wydział Polityki Społecznej
270 W zakresie dotyczącym finansowania rodzin zastępczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, 68-800 Gostyń 02.07-22.07.09 Wydział Polityki Społecznej
271

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 09.07-22.07.09
przedłużono do 31.07.09
Wydział Finansów i Budżetu
272

Kontrola projektu Z/2.30/I/1.2/98/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Honoratka, Półwiosek Stary, Wąsosze, Szyszyn, Szyszyńskie Holendry”

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin 14.07-21.07.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
273

Kontrola projektu nr Z/2.30/III/3.1/474/06 „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V”

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 15.07-21.07.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
274 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec 14.07-31.07.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
275 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław 31.07.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
276 W zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Czapurach, ul. Poznańska 66, 61-160 Czapury 20.07-31.07.09 Wydział Polityki Społecznej
277

Kontrola projektu nr Z/2.30/III/3.1/313/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Garzew, Goliszew” w Urzędzie Gminy w Żelazkowie

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Gminy w Żelazkowie, Żelazków 138, 62-817 Żelazków 22.07-27.07.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
278

Kontrola projektów: 1). nr DPI/2.6/W/05/09 „podnoszenie kompetencji partnerów społeczno – gospodarczych Wielkopolski zaangażowanych w realizację celów RSI w oparciu o lekcje z pierwszego okresu wdrażania,

[pobierz informację pokontrolną]

2) nr DPI/2.6/W/06/09 „promocja innowacyjnych postaw w Wielkopolsce”

[pobierz informację pokontrolną]

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny,
ul. Rubież 46 Poznań
23.07-31.07.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
279

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Gminy Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków 28.07-10.08.09 Wydział Finansów i Budżetu
280

Kontrola projektu nr Z/2.30//I/1/1.2/266/04 „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mieście Ostrowie Wielkopolskim”

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Plac Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, WODKAN - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań 28.07-05.08.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 
281

W zakresie wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa oraz realizacją dochodów zawiązanych z realizacją zadań administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki 28.07-12.08.09 Wydział Finansów i Budżetu
282

W zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Czerwonego Krzyża 2, 63-000 Środa Wielkopolska 27.07-07.08.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
283 Kontrola realizacji Planu działania za rok 2008 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29 27.07-31.07.09
 
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
284

W zakresie wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – ośrodki interwencji kryzysowej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew 03.08-12.08.09 Wydział Polityki Społecznej
285

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w 2008 r. w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec 05.08-21.08.09 Wydział Polityki Społecznej
286 W zakresie ewidencji działalności gospodarczej Urząd Miejski w Rogoźnie 05.08-07.08.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
287 W zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2008 r. Urząd Gminy Zaniemyśl, ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl 6.08.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
288

W zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina 11.08.2009 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
289 W zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Ośrodek Szkolenia Kierowców „Kaźmierczak”, ul. Rogatka 6a w Opatówku 10.08-17.08.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa 
290

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo 07.08-21.08.09 Wydział Finansów i Budżetu
291

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca  11.08-25.08.09 Wydział Finansów i Budżetu
292

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Gminy Obrzycki, Rynek 19, 64-520 Obrzycko 14.08-27.08.09 Wydział Finansów i Budżetu
293

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn 19.08-01.09.09 Wydział Finansów i Budżetu
294

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Miasta i Gminy Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg
 
19.08-01.09.09 Wydział Finansów i Budżetu
295 W zakresie ewidencji działalności gospodarczej Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież 12.08-14.08.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
296

Kontrola projektu nr Z/2.30/I/1.3.2/238/04 „Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce”

[pobierz informację pokontrolną]

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań  10.08-18.08.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
297

Kontrola projektu nr Z/2.30/I/1.2//618/06 „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn”

[pobierz informację pokontrolną]

Związek Międzygminny „Obra” ul. Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn 12.08-18.08.09
przedłużono do 20.08.09
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
298

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, Rynek 26, 63-930 Jutrosin 20.08-02.09.09 Wydział Finansów i Budżetu
299 W zakresie rozliczenia środków przekazanych na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16 25.08-28.08.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
300

W zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 17.08-25.08.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 02.05.2009
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2020 - 09:26