Archiwum wydarzeń - Kwiecień 2015

Nowi obywatele Polski

Tuż przed Dniem Flagi i Świętem Konstytucji 3 Maja, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego i decyzje o uznaniu za obywatela polskiego 17 cudzoziemcom. Nowi obywatele wzięli udział w uroczystości wraz z rodzinami, bliskimi i przyjaciółmi.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek powołał do życia Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Jego zadaniem będzie zapobieganie zjawisku handlu ludźmi i pomoc osobom, które padły ofiarami tego przestępstwa.

Księga kondolencyjna w urzędzie

Od dziś do 4 maja w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wystawiona jest księga kondolencyjna, po śmierci profesora Władysława Bartoszewskiego. Księga będzie dostępna dla wszystkich w godzinach pracy urzędu.

Prawie 15 litrów krwi zebrano w trakcie akcji zorganizowanej dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W zbiórce wzięło udział 30 osób, w tym wicewojewoda Dorota Kinal. Pracownicy poznańskiego RCKiK zapewnili na miejscu sterylne warunki oraz odpowiednie badania lekarskie.

Gala konkursu „Mam 6 lat”

W Teatrze Łejery wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal wspólnie z wielkopolskim kuratorem oświaty Elżbietą Walkowiak wręczyły dziś nagrody laureatom konkursów „Mam 6 lat” i „Szkoła Zawodowa - mój wybór”.

II Konwent Marszałków

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wziął udział w II Konwencie Marszałków Województw RP w Wielkopolsce. Tematem konwentu, któremu przewodniczy marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, była cyfryzacja w administracji i centra arbitrażu. Te drugie mają szansę stać się alternatywnym sposobem rozstrzygania sporów gospodarczych.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wziął udział w uroczystym otwarciu V Dni Przedsiębiorczości Poznań oraz panelu inaugurującym VIII edycję Forum Gospodarczego Metropolii Poznań.

Hospitalizowano 3 z siedmiu osób, które zostały ranne w zderzeniu tramwajów, do którego doszło dziś rano przy ul. Hetmańskiej w Poznaniu. 22 pasażerów z potłuczeniami i pozostałe 4 osoby ranne po zbadaniu mogły opuścić szpital i wrócić do domów.

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W urzędzie wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu. Przewodniczył jej wojewoda wielkopolski Piotr Florek. Rada w tym roku przeznaczy środki na inwestycje związane z bezpieczeństwem.

Teatr Animacji w Poznaniu kończy 70 lat. Z tej okazji teatr wystawił okolicznościowy program. Po spektaklu odbyła się uroczysta gala, podczas której wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal wręczyła artystom i pracownikom odznaczenia państwowe.

Twórca Hospicjum Dobrego Samarytanina w Wągrowcu, który od lat angażuje się w projekty charytatywne, ksiądz prałat Andrzej Rygielski został uhonorowany medalem „Ad Perpetuam Rei Memoriam”. Medal wręczyła wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal.

V Poznański Bieg im. ojca Jońca

Uczniowie, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Poznania - w sumie ponad tysiąc osób uczestniczyło w jubileuszowym V Poznańskim Biegu im. ojca Józefa Jońca. W tym roku uczestnicy biegli dla chorej na raka Zosi. Sportowców dopingowała wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal.

Strony