Archiwum wydarzeń - Maj 2017

Spotkanie minister Anny Zalewskiej z przedstawicielami środowisk akademickich.

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu minister edukacji narodowej Anna Zalewska spotkała się z wicewojewodą wielkopolskim Marleną Maląg, wielkopolskim kuratorem oświaty Elżbietą Leszczyńską, przedstawicielami środowisk akademickich, wizytatorami oraz koordynatorami reformy oświaty.

Wojewoda wraz z dwoma generałami przechodzi przed oddziałami żołnierzy.

W Poznaniu odbyły się uroczystości przyjęcia tradycji 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii przez batalion logistyczny 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego. W wojskowym święcie uczestniczyli: książę Radu, małżonek następczyni tronu Rumunii, ambasador Rumunii Ovidiu Dranga, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, dowódcy wojskowi, samorządowcy i osoby, którym bliskie są tradycje polskich jednostek wojskowych. 

Minister Konstanty Radziwiłł otwiera konferencję dot. narzędzia IOWISZ.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w konferencji dotyczącej zastosowania Instrumentu Oceny Wniosków w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uczestniczył również minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala.

Wojewoda wielkopolski wmurowuje akt erekcyjny.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Kolegium Zembala poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. W historycznym budynku mieści się Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Wicewojewoda przypina odznaczenie.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odznaczeniami państwowymi wyróżnieni zostali pracownicy naukowi i dydaktyczni, którzy przez lata istnienia uczelni w szczególny sposób przyczynili się do jej rozwoju.

Znicz na pomniku Armii Poznań.

- 8 maja 1945 roku w Berlinie podpisany został akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, który zakończył działania wojenne na terenie Europy - mówiła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podczas dzisiejszych uroczystości z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej przed pomnikiem Armii Poznań.

Przecięcie wstęgi przez organizatorów.

W Poznaniu trwa Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Zwiedzający mogą zapoznać się z nowoczesnymi metodami hodowli oraz różnymi gatunkami zwierząt prezentowanymi przez krajowych i zagranicznych producentów. W uroczystości otwarcia udział wzięła wicewojewoda Marlena Maląg oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Ewa Lech.

Rektorzy i wojewoda siedzą przy wspólnym stole.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zaprosił po raz kolejny do urzędu wojewódzkiego rektorów uczelni wyższych Poznania. W spotkaniu kolegium rektorskiego uczestniczyli również: wicekurator oświaty Zbigniew Talaga, wielkopolski komendant wojewódzki policji Tomasz Trawiński oraz komendant miejski policji w Poznaniu Maciej Nestoruk.

Wojewoda wielkopolski z grupą gości przecina wstęgę.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzym Szmitem wzięli udział w uroczystym otwarciu nowego odcinka drogi ekspresowej S5 prowadzącej z Gniezna aż do granicy województwa w kierunku Bydgoszczy. Kierowcy już teraz mogą korzystać z trasy.

Prezydent Andrzej Duda w trakcie ceremoniału wojskowego.

Dziś obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętniające uchwalenie 226 lat temu pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Z tej okazji wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, na zaproszenie prezydenta RP Andrzeja Dudy, brał udział w uroczystościach na Placu Zamkowym w Warszawie.

Wicewojewoda wielkopolski składa kwiaty.

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystościach w Ostrowie Wielkopolskim. Obchody zapoczątkowała msza święta, po której złożono kwiaty pod pomnikiem kardynała Ledóchowskiego.

- Dzień flagi biało-czerwonej jest świętem symboli, z którymi się identyfikujemy i które identyfikują naszą ojczyznę. To wokół tych symboli Polacy gromadzili się, gdy w Polsce działo się coś ważnego. To wokół tych symboli gromadzimy się dziś my - mówiła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podczas wojewódzkich obchodów z okazji Dnia Flagi.

Strony