Archiwum wydarzeń - Maj 2017

Przemówienie wojewody.

Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Poznańskiej. Wyróżnione dziś osoby to zasłużeni profesorowie, nauczyciele akademiccy i pracownicy uczelni.

Spotkanie wicewojewody z ratownikami medycznymi.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych ratowników medycznych oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim przyczynom aktualnego protestu oraz bieżącym kwestiom ratownictwa medycznego na terenie województwa wielkopolskiego.

Wojewoda słucha wystąpienia sekretarza stanu.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się dziś narada wojewodów. W spotkaniu z sekretarzami stanu z MSWiA, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Prezentacja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku od dziesięciu lat z powodzeniem prowadzi działalność dydaktyczną, kulturalną i rekreacyjną. W uroczystym jubileuszu organizacji uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann składa życzenia skierowane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Wicewojewoda wręcza wnioski inwestycyjne dla szpitali.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wręczyła dziś opinie o celowości inwestycji dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu oraz SP ZOZ w Kępnie.

Dzień Matki

26-05-2017
Wicewojewoda z dziećmi.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg spotkała się z okazji Dnia Matki z mamami i uczniami ze Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Koziegłowach. Dzieci przygotowały spektakl dla rodziców i samodzielnie wykonane prezenty. - Chciałabym dołączyć się do tak szczerych i pięknych życzeń, które otrzymali państwo od swoich dzieci. Życzę też, by państwa rodziny miały dla siebie jak najwięcej czasu - mówiła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wicewojewoda wraz z prelegentami w sali sesyjnej podczas otwarcia spotkania.

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Problemy i wyzwania związane z migracjami zarobkowymi w Wielkopolsce”. Patronat honorowy nad konferencją objął wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wojewoda wraz z podległymi mu służbami podczas posiedzenia.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przewodniczył dziś posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia było omówienie bieżącej sytuacji w miejscowości Przyjma, związanej z ujawnieniem materiałów niebezpiecznych składowanych bez zezwolenia na terenie żwirowni.

Wicewojewoda wręcza ryngraf prezesowi spółki.

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu świętowała 20-lecie istnienia. Z tej okazji w auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu odbyła się jubileuszowa uroczystość. Wśród zaproszonych gości obecny był sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wicewojewoda wpisuje się do księgi pamiątkowej.

Szkoła Podstawowa w Morzyczynie od dziś ma swojego patrona. Został nim biskup Roman Andrzejewski, krajowy duszpasterz rolników, wykładowca akademicki, spiker polskiej sekcji Radia Watykańskiego. W uroczystości nadania imienia wzięła udział wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Konferencja prasowa - Godny Wybór.

Dziś w Poznaniu, w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”, zaprezentowano zmiany zasad przechodzenia na emeryturę.

Strony