Archiwum wydarzeń - Październik 2017

Akcja "Zima"

23-10-2017
Wicewojewoda bierze udział w naradzie.

Pod przewodnictwem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg odbyło się dziś posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jednym z tematów posiedzenia było przygotowanie służb do nadchodzącej zimy, zwłaszcza w kontekście pomocy osobom bezdomnym.

Kurator oświaty wręcza odznaczenie państwowe nauczycielowi.

Ponad dwustu nauczycieli otrzymało dziś odznaczenia państwowe i medale. Gratulacje i słowa podziękowania za zaangażowanie i wyjątkowe osiągnięcia w codziennej pracy z uczniami skierowała wicewojewoda Marlena Maląg wspólnie z wielkopolskim kuratorem oświaty Elżbietą Leszczyńską. Podczas uroczystości nauczyciele odebrali Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Wicewojewoda wręcza listy gratulacyjne nauczycielom.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystości z okazji Dnia Patrona IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim oraz otwarcia zmodernizowanej sali gimnastycznej. Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wicewojewoda wręczyła listy gratulacyjne nauczycielom, którzy otrzymali nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Wspólne zdjęcie uczestników seminarium.

W Poznaniu odbyło się seminarium poświęcone projektowaniu uniwersalnemu w dostępie do informacji. Konferencja organizowana była wspólnie przez wojewodę wielkopolskiego i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Uczestnicy konferencji.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, z okazji Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, odbyła się konferencja poświęcona współczesnym aspektom tych zjawisk. Pedagodzy, psychologowie i wychowawcy pracujący z młodzieżą spotkali się z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz ze specjalistami z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, policji i Fundacji Migrant Info Point.

Uczestnicy konferencji siedzą w sali.

W Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie, z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg, odbyła się konferencja poświęcona osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy spotkania oraz zaproszeni prelegenci rozmawiali między innymi na temat różnych aspektów niepełnosprawności intelektualnej, a przedstawiciel Fundacji „Filantrop” mówił o ważnej roli edukacji społecznej w przełamywaniu stereotypów na temat niepełnosprawności. 

W imieniu prezydenta odznaczenie wręcza Jan Baster, zastępca Prezesa IPN.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystości wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Odznaczenia odebrało blisko 40 osób wybitnie zaangażowanych w działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w czasach PRL. - Wręczone dzisiaj medale to hołd dla państwa postaw i dokonań. Pamiętajmy, jaki dług ma wobec takich osób nasz kraj - powiedział wojewoda gratulując odznaczonym.

Widok na scenę.

Przez najbliższe trzy dni Poznań będzie gościć czołowe firmy z branży ochrony środowiska z Polski oraz kilkudziesięciu krajów świata. Rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM pod honorowym patronatem Ministra Środowiska. Uroczystego otwarcia targów dokonał wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek, a w wydarzeniu wzięła udział wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wicewojewoda przemawia pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w uroczystości z okazji 77. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. Podczas swojego wystąpienia przypomniała historię ruchu chłopskiego oraz powstania BCh. - Chłopi zawsze pozostawali wierni sobie i swoim wartościom. Mieli swój udział w walce o wolność i złożyli olbrzymią daninę krwi. Także im zawdzięczamy, że Polska jest dziś wolnym i niepodległym krajem - mówiła wicewojewoda.

Andrzej Radke przemawia podczas spotkania z działaczami opozycji antykomunistycznej

Opozycyjni działacze z okresu PRL rozmawiali w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim o zmianach w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. W spotkaniu uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

List wojewody wielkopolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann skierował list do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty wielkopolskich szkół i placówek z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zdjęcie grupowe dzieci i wicewojewody.

Dzisiaj w Ostrowie Wlkp. wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wraz z prezydentem miasta Beatą Klimek otworzyła szkolne gabinety stomatologiczne. Z dwóch nowoczesnych, dopasowanych do potrzeb dzieci gabinetów, korzystać może 5 tysięcy uczniów ze wszystkich ostrowskich szkół.

Strony