Archiwum wydarzeń - Październik 2017

Widok auli ze studentami i kadrą naukową.

Studenci Politechniki Poznańskiej rozpoczęli dziś nowy rok akademicki. Gościem uroczystej akademii był wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Wykład inauguracyjny dla studentów i środowiska akademickiego „Nauka i gospodarka - partnerzy w dobie high-tech” wygłosił profesor Janusz Rajski.

- Siłą naszego kraju jest rodzina - tymi słowami minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wraz z wicewojewodą Marleną Maląg otworzyła Narodowy Kongres Rodzin w Ostrowie Wielkopolskim. Z zaproszenia wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna skorzystali eksperci, samorządowcy, przedstawiciele administracji i organizacji społecznych, którzy wspólnie debatowali o polityce prorodzinnej w Polsce.

Rektor z władzami uczelni w trakcie inauguracji. Obok stoją studenci.

Pieśń „Gaudeamus igitur” wybrzmiała dziś wśród studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego wziął udział wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg towarzyszyła dziś wiceministrowi Krzysztofowi Michałkiewiczowi oraz reprezentującej PFRON p.o. prezesa zarządu Dorocie Habich podczas wielkopolskich konsultacji społecznych w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wojewoda siedzi za stołem podczas narady.

W Warszawie odbyła się dziś narada wojewodów. W spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas spotkania podsumowano kwestię pomocy rządu dla ofiar po sierpniowych nawałnicach. Ponadto omówione zostały tematy związanie między innymi z rolą wojewodów w realizacji polityki rozwoju oraz zadań wynikających z ustawy prawa wodne i łowieckie.

Wicewojewoda przemawia.

Stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu objął powołany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji inspektor Piotr Mąka. Rozkaz o powołaniu wręczył zastępca komendanta głównego policji - nadinsp. Andrzej Szymczyk. Gratulacje nowemu komendantowi złożyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Rektor przemawia.

Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęli dziś nowy rok akademicki. Gościem uroczystej inauguracji była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wicewojewoda wręcza Antoninie Choroszy odznaczenie państwowe.

- To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę w miejscu tak ważnym dla kultury w Wielkopolsce przekazać na ręce pani Antoniny Choroszy odznaczenie szczególnie wyróżniające wybitnych artystów - "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"- mówiła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podczas uroczystości w Teatrze Nowym w Poznaniu.

Strony