Archiwum wydarzeń - Lipiec 2020

- Dążymy do tego, aby na mapie całego kraju niwelować białe plamy, aby w każdym powiecie był co najmniej 1 dom samopomocy. U nas w Wielkopolsce można powiedzieć, że nam się to udaje i to zadanie jest wykonane - mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podczas uroczystości podpisania wspólnie z wojewodą Łukaszem Mikołajczykiem i samorządowcami umów na utworzenie trzech nowych środowiskowych domów samopomocy. Kolejne placówki wsparcia powstaną w Wielichowie (pow. grodziski), gminach Przemęt i Żerków.

Ważna dla mieszkańców powiatu złotowskiego inwestycja przebudowy drogi Sypniewo-Brzeźnica została zrealizowana ze wsparciem rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 3 700 000 zł. Dziś wspólnie z parlamentarzystami, starostą złotowskim Ryszardem Goławskim oraz burmistrzem Jastrowia Piotrem Wojtiukiem, wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi na zmodernizowanej drodze.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk odwiedził dziś Środę Wielkopolską. Wspólnie ze starostą średzkim podpisał umowę o wartości 130 tys. zł na dofinansowanie zakupu ze środków rządowych aparatu USG do celów diagnostycznych dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego.

W związku z zanieczyszczeniem rzeki Barycz trwają działania wyjaśniające. Zawiadomiona została prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, a działania terenowe przeprowadzone zostały przez delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ. Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk jest w stałym kontakcie z wojewodą dolnośląskim Jarosławem Obremskim.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wojewoda Łukasz Mikołajczyk w towarzystwie samorządowców z Leszna, Ostrowite i powiatu rawickiego ogłosił informację o kolejnym naborze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W naborze na rok 2021 kwota, jaka będzie do dyspozycji wielkopolskich gmin i powiatów, wyniesie 228,6 mln zł. 

Wsparcie osób niepełnosprawnych przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w czasie pandemii koronawirusa to główny temat omówiony podczas konferencji prasowej wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON Anny Skupień, wicewojewody Anety Niestrawskiej oraz Ireny Semmler, członka zarządu Fundacji na rzecz Osób Niewidomych Labrador-Pies Przewodnik.

W obecności wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, poseł Marty Kubiak oraz starosty międzychodzkiego Rafała Litke został oddany do użytku ostatni odcinek drogi powiatowej w miejscowości Białokoszyce, kończący przebudowę całego ciągu drogi powiatowej długości blisko 8,2 km, której budowa w etapach trwała od 2017 roku. Koszt inwestycji to 2,2 mln zł, z czego dofinansowanie pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1,1 mln zł.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak odwiedziła dziś Wielkopolskę. Podczas wizyty w regionie spotkała się z lokalnymi przedsiębiorcami i samorządowcami w powiecie międzychodzkim i jarocińskim. Szefowej resortu towarzyszył wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk i wicewojewoda Aneta Niestrawska. 

Od pięciu lat na terenie naszego kraju funkcjonuje „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”, który obejmuje wsparcie finansowe z budżetu państwa na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. Dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wspólnie z komendantem głównym PSP nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem oraz komendantem wojewódzkim PSP mł. bryg. Dariuszem Matczakiem wręczyli promesy, które uprawniają do zakupu aut. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. 

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska uczestniczyła w uroczystym otwarciu Alei 1000-lecia w Kłodawie. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1.345.479,04 zł, a dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 709.131,00 zł. To inwestycja niezwykle wyczekiwana przez mieszkańców gminy Kłodawa.

- To prawdziwe święto demokracji, zachęcam wszystkich Wielkopolan do uczestnictwa w wyborach, możemy tylko zyskać - przekonywał dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podczas konferencji prasowej dotyczącej II edycji "Bitwy o wozy" zorganizowanej w siedzibie delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. Tym razem do rozdania jest 49 wozów strażackich. Po jednym dla gminy z każdego byłego województwa - pilskiego, poznańskiego, leszczyńskiego, kaliskiego i konińskiego.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwiedził dziś Wielkopolskę. W spotkaniach z samorządowcami, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami regionu towarzyszył wojewoda Łukasz Mikołajczyk. Premier w ciągu całego dnia odwiedził aż 11 wielkopolskich miejscowości. 

Strony