Archiwum wydarzeń - Lipiec 2020

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk spotkał się dziś z płk Mariuszem Woźniakiem - nowym szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. W rozmowach na temat współpracy i zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym uczestniczył także dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Dariusz Dymek.

37 umów o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisał wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk w obecności wielkopolskich parlamentarzystów. Wartość zawartych dziś umów z samorządami powiatowymi i gminami naszego województwa to ponad 48 mln zł.

Major Włodzimierz Bystrzycki, pseudonim „Dzielny”, jeden z ostatnich żyjących żołnierzy niezłomnych, 21 lipca obchodzi 95. urodziny. Z tej okazji w imieniu wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka wicewojewoda Maciej Bieniek przekazał dziś jubilatowi życzenia i wyrazy szacunku.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk odwiedził mieszkającego w Obornikach Romana Gierkę - kombatanta, członka Szarych Szeregów, żołnierza AK, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych. Z okazji setnej rocznicy urodzin dostojnego jubilata wojewoda wręczył przyznany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” oraz pamiątkową szablę.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisał umowy na dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej. Wsparcie otrzyma 63 wielkopolskich domów pomocy społecznej w kwocie 2,3 mln zł.

700 mln zł to wartość inwestycji firmy Beiersdorf AG w rozbudowę zakładu produkcyjnego w Poznaniu przy ul. Gnieźnieńskiej. Dziś projekt rozbudowy przedstawił dyrektor generalny Beiersdorf Manufacturing Poznań Igor Matus na spotkaniu z udziałem wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka i wiceprezydenta Miasta Poznania Bartosza Gussa oraz dyrektora Biura Obsługi Inwestorów Katja Lozina.

- Chcemy stworzyć mapę potrzeb wielkopolskich powiatów. Zależy nam na zrównoważonym rozwoju regionu. Nie tylko rozwoju dużych miast. Dlatego chcemy się dowiedzieć, gdzie możemy jeszcze pomóc - mówił podczas Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego - wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Tematowi zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń, a także sytuacji branży chowu i hodowli trzody chlewnej w Wielkopolsce poświęcone było spotkanie wicewojewody Macieja Bieńka z przedstawicielami hodowców, rolników i służb weterynaryjnych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

W 76. rocznicę Operacji "Ostra Brama - Akcja Burza" - w imieniu wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka - wicewojewoda Aneta Niestrawska złożyła kwiaty na grobie komendanta II Brygady Wileńskiej - Wiktora Koryckiego - Czarnowskiego ps. "Kaziuk".

W imieniu wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka wicewojewoda Aneta Niestrawska uczestniczyła w uroczystościach jubileuszu 950-lecia Opactwa w Lubiniu. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek - podczas uroczystości zorganizowanych przez poznański oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - oddał cześć pomordowanym Rodakom.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uczestniczył w oficjalnym otwarciu inwestycji drogowych realizowanych na terenie powiatu rawickiego: w Dębnie Polskim i Pakosławiu. Obie budowy otrzymały rządowe wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gośćmi uroczystości organizowanych przez samorząd powiatowy byli także sekretarz stanu w KPRM Jan Dziedziczak oraz poseł Tomasz Ławniczak.

Strony